Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Kaspars F. Dobrovolskis
Latvijas buršu saime ielūdz Latvijas Universitātes studentus uz viesu vakariem

02.09.2018.

Sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, studentu un studenšu korporācijas rīko viesu vakarus, kuros iepazīstina ar savu darbību. Akadēmisko mūža organizāciju viens no galvenajiem uzdevumiem ir studentu atbalsts to dzīves gaitās, tostarp arī materiāli.

Latviešu studentu korporāciju vēsture ir sākusies 19. gadsimta otrajā pusē Tērbatā un Rīgā. Korporācijas apvieno studentus un augstskolu beidzējus, lai sekotu nacionāliem un patriotiskiem ideāliem un veidotu kopējos principos sakņotu savstarpēju draudzību.

Turpinot savu misiju, ik gadu tiek uzņemti jauni biedri. Viesu vakaros ar tematiskām lekcijām uzstājas ievērojami korporāciju biedri. Šobrīd Latvijā ir aktīvas 23 studentu un 13 studenšu korporācijas.

Studentu konventi:

Selonija, Lettonia, Talavija, Fraternitas Lettica, Latvia, Ventonia, Tervetia, Beveronija, Philyronia, Fraternitas Metropolitana, Fraternitas Vesthardiana, Fraternitas Academica, Fraternitas Lataviensis, Patria, Livonica, Vendia, Lacuania, Fraternitas Imantica, Gersicania, Fraternitas Cursica, Fraternitas Vanenica un krievu studentu korporācija Fraternitas Arctica.

Studenšu konventi:

DAUGAVIETE, GUNDEGA, DZINTRA, IMERIA, SELGA, GAUJMALIETE, VARAVĪKSNE, SORORITAS TATIANA, AURORA, SPĪDOLA, ZINTA, STABURADZE, LĪGA.

Vairāk informācijas par viesu vakariem var iegūt korporāciju mājaslapās vai sociālajos tīklos.