Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Toms Grīnbergs, LU
Pētniecība kā sirdslieta: stipendijas saņem vēl 21 students

29.10.2018.

Mecenātu stipendijas saņēmuši Latvijas Universitātes (LU) studenti, kuri pārstāv dabaszinātņu, biomedicīnas vai veselības aprūpes jomu. LU fonds ir gandarīts, ka arvien pieaug mērķtiecīgu, zinīgu un talantīgu stipendiātu skaits.

Stipendiju saņēmis vēl 21 students no LU Bioloģijas (BF), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu (ĢZZF), Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF), Ķīmijas (ĶF) un Medicīnas (MF) fakultātes.

Alfreda Raistera piemiņas stipendija

Paredzēta LU maģistra un doktora līmeņa studentiem, kuri studē dabaszinātnes. 2018./2019. akad. g. 13 stipendijas ieguvēji - Elviss Bērtulis (BF doktorantūras students, zinātniskā darbība Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) ir saistīta ar farmakoloģiski nozīmīgu enzīmu pētniecību, kur daļa pētījuma saistīta ar vēža metastāzēm, bet otra daļa saistīta ar aptaukošanos un tās izraisītajām komplikācijām), Anna Kiršteina (BF doktorantūras studente, zinātniskā darbība BMC ir saistīta ar mēģinājumiem izveidot jaunu universālu gripas vakcīnas kandidātu), Līga Paparde (studē ģeoloģiju ĢZZF, veic purvu un ezeru nogulumu pētījumus Lubāna līdzenumā), Elīna Pavlovska (studē fiziku FMOF, zinātnisko darbību veic LU Cietvielu fizikas institūtā, kur veic pētījumu par luminiscences procesiem ar erbiju aktivētā bārija lutēcija fluorīdā, kas ir šobrīd ļoti maz izpētīts materiāls, kurā efektīvi varētu norisināties augšup-pārveidotā luminiscence – process, kas tiek pielietots, piemēram, lāzeros un apgaismojumā), Krišjānis Rudus (studē ģeogrāfiju ĢZZF, turpina starpdisciplināru pētījumu par bioloģiskās daudzveidības uztveri ģimenēs), Marija Samoviča (studē BF bioinformātikas apakšprogrammā, zinātniskā darbība saistīta ar šūnu bioloģiju), Māris Seņkovs (studē BF, zinātnisko darbu veic mikrobioloģijas-biotehnoloģijas nozarē, pētot dažādu mikroorganismu un to konsorciju ietekmi uz augsnes mikrobiotu), Kristīne Soboļevska (studē BF, zinātniskā darbība saistīta ar pētījumu, kura mērķis ir izpētīt somatiskās mutācijas RNS, kas ietverts vēža ekstracelulārajās vezikulās un tādā veidā labāk izprast vēža attīstības principus un iespējams izstrādāt jaunus klīniskus testus), Monta Ustinova (BF doktorantūras studente, zinātniskā darbība BMC saistīta ar epiģenētikas lomas izpēti 2. tipa diabēta attīstībā un tā medikamentozās terapijas efektivitātes izvērtēšanu), Nineļa Miriama Vainšelbauma (studē BF, zinātniskā darbība BMC saistīta ar vēža kariotipu meta-analīzi, lai diferencētu vesela genoma adaptīvās programmētās izmaiņas no stohastiskām hromosomu strukturālām izmaiņām vēža attīstībā un progresijā), Viesturs Zandersons (studē ģeogrāfiju ĢZZF, pētījuma tēma saistās ar Zemes gravitācijas lauka mērījumu izmantošanas iespējām ģeoloģiskos pētījumos), Dāvis Zavickis (studē fiziku FMOF, pēta kvantu ķīmiju, vairākus gadus piedalās skolēnu sagatavošanā starptautiskajai fizikas olimpiādei un piedalās uzdevumu veidošanā fizikas valsts olimpiādēm) un Rimants Žogota (studē ķīmiju ĶF, šobrīd strādā projektā par diazonamīda mazmolekulārājiem struktūranalogiem kā potenciālajiem pretvēža preparātiem).

“Olainfarm” stipendija

Tiek piešķirta ķīmijas un farmācijas pamatstudiju pēdējā kursa studentiem. Šogad stipendiju saņēmušas trīs farmācijas studentes Agnese Rudzīte, Andra Laizāne, Baiba Kaņepe un ķīmijas studente Anna Lankovska. Viņas pētniecības motivācija: “Nekad nebūs tā, ka viss ir atklāts un izpētīts, jāatrod tā sava zelta dzīsla un pie tā jāturas un jāceļ gaismā vēl neredzētais, lai pasaule brīnās.”

Rūšu ģimenes stipendija

Paredzēta MF māszinību studentiem. To ir ieguvušas maģistrantūras studentes Santa Murāne un Ieva Zariņa. Paralēli studijām abas ikdienā strādā par māsām. Vairāk par savu studiju darbu un motivāciju pastāsta I.Zariņa, kura strādā par intensīvās terapijas māsu Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcā. “Es lepojos ar to, ka saņemu šo stipendiju, tas mani ne tikai motivēs gūt labākus rezultātus, bet arī dos ieguldījumu mana maģistra darba tapšanā. Pētījuma tēma ir “Standartizēts pacienta pārvešanas protokols no kardioķirurģijas operāciju zāles uz intensīvās terapijas nodaļu”. Šāda protokola ieviešana veicinās pacientu drošību un būtiski atvieglos intensīvās terapijas komandas darbu, kad kardioloģijas pacienti tiks transportēti uz nodaļu. Protokola izpilde prasa daudzu cilvēku kopdarbu, iesaistīti ir ne tikai ārsti, bet arī māsām tajā ir ļoti būtiska loma. Rūšu ģimenes stipendiju fonds ir veidots, lai attīstītu māszinību studijas Latvijā, šo dzirdēt ir iedvesmojoši, jo priecājos par katru jauno māsu, kura paliek strādāt Latvijā, priecājos par katru  māsu, kura izlemj paaugstināt savu izglītību, kā arī priecājos par katru vidusskolnieci, kura izlemj studēt māszinības,” stāsta I.Zariņa.

Laimiņu ģimenes stipendija mikrobioloģijas zinātnē

Šajā akadēmiskajā gadā stipendiju ir ieguvis BF maģistrantūras students Ņikita Zrelovs. Pētniecisko darbību veic BMC, kur turpina raksturot jaunatklātos bakteriofāgus, izmantojot mikrobioloģijas, molekulārbioloģijas un bioinformātikas metodes. “Bakteriofāgu izpēte ir mana sirdslieta! Es apņemos iegūtās zināšanas pilnveidot un pielietot visu mūžu, lai sniegtu savu ieguldījumu šim, nu jau atkal aktualitāti ieguvušajam, virzienam, cenšoties to popularizēt un turpmāk attīstīt Latvijā,” saka stipendijas ieguvējs.

 

LU fonds pateicas mecenātiem par esošo sadarbību un studentu atbalstu vairāku gadu garumā.

Visu LU fonda stipendiātu svinīgā sumināšana norisināsies 2.novembrī plkst. 16:00 LU Lielajā aulā, Raiņa bulv. 19, piedaloties mecenātiem un LU vadībai.