Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Fotogrāfs: Toms Grīnbergs, LU
Ar stipendiju pretim jauniem sasniegumiem

01.11.2018.

Ikkatrs no mums zina, ka viena no dzīves patiesajām vērtībām ir zināšanas. Mecenātu stipendijas palīdz studentiem ne tikai uzlabot studiju kvalitāti, bet arī sniedz atbalstu jaunu sasniegumu īstenošanai. Ar Latvijas Universitātes (LU) fonda gādību piešķirtas vēl septiņas stipendijas gan LU, gan Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem.

Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija ar LU fonda starpniecību tiek piešķirta otro reizi. Ziemeļelbas mācītāju apvienība jau gadiem ilgi uztur labus kontaktus ar Latvijā esošajiem teologiem un mācītājiem, arī dažādos veidos atbalsta teoloģisko izglītību Latvijā. Šogad stipendiju ir ieguvušas divas Teoloģijas fakultātes pamatstudiju 3. kursa studentes Anna Dobele un Annija Jenča.

Modra K. Gulbja un arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņas stipendija veltīta ASV Dvīņu pilsētu Kristus draudzes mācītāja, arī LU mācībspēka Modra K. Gulbja (1927-2002) un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhibīskapa Arnolda Lūša (1908-1993) piemiņai. Stipendijas mērķis ir studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus LU Teoloģijas fakultātes studentus, kas savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpošanu latviešu luteriskajās draudzēs Latvijā vai ārpus tās. Stipendijas ieguvēja ir LU TF pamatstudiju 3.kursa studente Bella Briška.

Šogad pirmo reizi ir piešķirta ziņu medija DELFI stipendija, kas paredzēta LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas zinātņu bakalaura studiju programmas studentiem, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā. Stipendijas ieguvējas ir Lita Lūse un Paula Anna Koškina. “Šobrīd, kad visā pasaulē tiek runāts par kvalitatīvas un profesionālas žurnālistikas neatsveramo lomu, lai palīdzētu sabiedrībai orientēties informācijas pārbagātībā, DELFI vēlas stiprināt žurnālistikas izglītības līmeni Latvijā. Ceram, ka mūsu stipendija palīdzēs izcilākajiem studentiem daudz labāk sagatavoties darbam Latvijas mediju vidē un pēc gadiem mēs dzirdēsim par viņiem kā nākamajām žurnālistikas zvaigznēm un ietekmīgu mediju redaktoriem,” saka DELFI galvenais redaktors Ingus Bērziņš.

Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija tiek piešķirta otro reizi LU Juridiskās fakultātes tiesību zinātnes maģistrantūras studentam, kas ir izrāda īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām. Kristīne Krūma (1974-2016) bija LU JF absolvente un pasniedzēja, arī Rīgas Juridiskās augstskolas prorektore, Satversmes tiesas tiesnese. Stipendiju dibināja K.Krūmas viņas radi, draugi un domubiedri. Šogad stipendiju ieguva JF studente Elīna Luīze Vītola.

Ramānu ģimenes stipendija Speciālās izglītības skolotājiem tiek piešķirta LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) studentiem. Šogad to piešķīra jau trešo reizi, to ir ieguvušas Liene Ekša un Ilze Liepa. "Dzīve ir pilna ar izaicinājumiem - it sevišķi tiem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem.  No personīgās pieredzes varam teikt, ka speciāli izglītotu skolotāju ietekme viņu izaugsmei ir neaizvietojama," ASV dzīvojošie mecenāti Andris un Bettija Ramāni stāsta par savu motivāciju ziedot stipendijai. Pie tam A.Ramāns ir labdarības organizācijas “Friends of the University of Latvia” valdes loceklis un atbalstījis LU jau daudzus gadus.

Sešas dižmecenāta Kristapa Morberga stipendijas pasniegtas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem. Atbalstu saņēmuši Pāvels Dadojenkovs (studē dzelzceļa transportu), Andris Jeminejs (studē ķīmijas tehnoloģiju), Ieva Stradiņa (studē arhitektūru), Undīne Ģemze (studē arhitektūru), Renāts Kristaps Grīnfelds (studē transportbūves) un Ivo Liepa (studē būvniecību). Kopumā šajā akadēmiskajā gadā ir piešķirta 21 stipendija.

Pirmo reizi pasniegtas ASV dzīvojošās Galenieku ģimenes stipendijas trim RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) pamatstudiju studentiem. Ieguvēji ir Ņikita Kuzmins (studē automobiļu transportu), Mārtiņš Ļuļļa (studē medicīnas inženieriju un fiziku) un Artūrs Mazurs (aviācijas transportu). Mecenāti ir Valija un Modris Galenieki, kuri dāsni atbalsta latviešu organizācijas.

LU fonds pateicas mecenātiem un viņu pārstāvjiem par sniegto atbalstu Latvijas augstākās izglītības telpas stiprināšanā un novēl stipendiju saņēmējiem turpināt pilnveidoties, rast jaunas idejas un risinājumus savā jomā, kā arī mērķtiecīgi virzīties pretim saviem mērķiem.