Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
Latvijas Universitāte saņem 250 tūkstošu eiro ziedojumu dabaszinātņu, medicīnas un veselības zinātņu attīstīšanai

20.11.2018.

Mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir ziedojis 250 000 eiro Latvijas Universitātei (LU), lai turpinātu atbalstīt dabaszinātņu, medicīnas un veselības zinātņu jomas attīstību vēl plašākā mērogā. Līdzekļi tiks izmantoti esošo augstskolas projektu turpināšanai un pilnveidošanai.

SIA “Mikrotīkls” ir Latvijas uzņēmums, kas ražo datortīklu aprīkojumu. Tā pamatprodukcija ir bezvadu iekārtas un maršrutētāji. Kopš 2015. gada LU no mecenāta SIA “Mikrotīkls” ir saņēmusi četrus ziedojumus 2 miljonu eiro apmērā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā), kas arī ir novirzīti dabaszinātņu, medicīnas un veselības zinātņu attīstīšanai. LU fonds šos ziedojumus administrē, kā arī seko līdzi projektu attīstībai.

“SIA „Mikrotīkls” ziedojumi ir fundamentāli atvēruši jaunas iespējas LU dabaszinātņu, medicīnas un veselības zinātņu jomas pētniekiem realizēt savas zinātniskās ieceres. LU fonds ir gandarīts par pētnieku sasniegumiem un esošo sadarbību ar mecenātu,” saka LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.

Pateicoties iepriekšējiem SIA “Mikrotīkls” ziedojumiem, LU pētnieki un mācībspēki ir īstenojuši 16 vērienīgus projektus, tai skaitā, īstenota pirmā LU zinātnieku ekspedīcija uz Antarktiku, izveidota eksperimentāla laboratorijas kristālu audzēšanas iekārta, starpdisciplināra pētījuma ietvaros izdota grāmata “Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši?”, izstrādāta nieru audzēja agrīnās diagnostikas metode, tāpat realizēti vairāki projekti studiju un pētniecības vides uzlabošanai – IT radošās darbnīcas, pilnveidota pieejamā infrastruktūra Fizikas nodaļā, izveidots mūsdienīgs, Eiropas līmeņa datorzinātnes studiju programmu piedāvājums u.c.

Turklāt turpinās 17 dažādu jomu ilgtermiņa projekti – LU Dabas mājā ir ierīkots Baltijā pirmais Redzes ergonomikas kabinets, kur redzes speciālisti veic unikālus redzes ergonomikas pētījumus, šobrīd tiek veidota 4.-7. klašu skolēnu dabaszinātņu, matemātikas un programmēšanas skolas programma “Prātnieku laboratorija”, tiek izsekoti un raksturoti audzēju rezistento mikrošūnu veidošanās procesi, turpinās pētījumi un starptautiska sadarbība ar kardiologiem, lai mazinātu kardiovaskulāro mirstību pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību (PAOS) perioperatīvajā periodā, tiek detalizēti izpētīti dabā esošie mikrokompartmenti, lai radītu organisku savienojumu sintēzes nanoreaktoru, tāpat tiek izmaksātas stipendijas doktorantūras studentiem dabaszinātņu, medicīnas un veselības zinātņu jomā u.c.

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Latvijas Universitātes vairāk nekā 130 īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs, 21 institūtā un astoņās filiālēs reģionos strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.