Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU fondā satiekas izcilākie un perspektīvākie studenti
Brigita Zutere
01.11.2017

Latvijas Universitāte (LU) var lepoties ar izciliem un sabiedriski aktīviem studentiem, ko pierāda viņu sniegums, pretendējot uz kādu no vairāk kā 20 stipendiju kopām, ko administrē LU fonds. 2017./2018. akad. gada stipendiātus raksturo mērķtiecība, neatlaidība, kā arī vēlme popularizēt savu zinātnes nozari.

Dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai. Šajā akadēmiskajā gadā stipendiju ieguvuši 14 daudzsološi visu zinātņu nozaru bakalauri. Tai skaitā, sociālās zinātnes pārstāv Nora Ventaskraste (LU Juridiskā fakultāte (JF)), kuru raksturo mērķtiecība un gribasspēks studijās, vēlme paplašināt savu redzesloku, izmantojot jaunas iespējas un pieņemot jaunus izaicinājumus. Tāpat Anete Baltiņa (LU Sociālo zinātņu fakultāte (SZF)), kurai ir vēlme nemitīgi augt un uzzināt pēc iespējas vairāk, iegūt arvien plašāku pieredzi, dažādojot savu ikdienu. Anna Patrīcija Mālere (LU JF) par ar savu misiju uzskatu ar lepnumu nest un popularizēt Universitātes vārdu Latvijā un pasaulē. Savukārt Marija Stefānija Skudra (SZF socioloģijas studente) un Zane Kalniņa no LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes iegūst stipendiju atkārtoti, tādējādi parādot savu neatlaidību.

Savukārt humanitāro zinātņu bloku pārstāv Zane Višķere no LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF), kuras misija ir dot pozitīvu ieguldījumu izglītības sistēmas Latvijā un mūsu nākotnes - bērnu - attīstības veicināšanā, bet Zanes Katrīnes Kļaviņas (LU PPMF) moto ir dzīvot no sirds. Līva Kukle no LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) uzsver to, ka ir svarīgi tuvināt eksakto humanitārajam, nešaubīgi ticot, ka starpdisciplinaritāte ir zinātnes nākotne. Tā, piemēram, Ievu Melgalvi (LU HZF) raksturo ļoti labas studiju sekmes, plašas un padziļinātas sabiedriskās darbības, kā arī nākotnes vīzijas un plāni akadēmiskajā jomā.

Plašajai stipendiātu saimei pievienojušies vairāki eksakto zinātņu pārstāvji – Artūrs Šilaks pārstāv LU Ķīmijas fakultāti (ĶF) un viņa misija ir veicināt zinātnes attīstību un popularizēšanu jo īpaši elektroķīmijas jomā. Savukārt Daniels Krimans no LU Fizikas un matemātikas fakultātes (FMF) un Rimants Žogota (LU ĶF) iegūst stipendiju atkārtoti. Rimants iedrošina studentus turpmāk pieteikties stipendijai: “Tu esi tik liels, cik tava apziņa par sevi un savām spējām. Galvenais, nezaudēt tieksmi pēc izcilības, jo ir svarīgi parādīt to, ka tava personība ir iedvesmas pilna.” Arī matemātiķe-statistiķe Annija Varkale (LU FMF) labprāt vēlas popularizēt matemātiku. Tāpat Krišjānis Rudus no LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes stāsta, ka viņa misija ir veiksmīga pētniecība dabas-cilvēka pasauļu mijiedarbībā no bioloģiskās daudzveidības pasargāšanas tepat, Latvijā, līdz pat izglītošanai par dabas neatsveramo nozīmi visā pasaulē. Eva Emīlija Česle savu nākotni saista ar bioloģiju un pastāsta, kas veicināja stipendijas iegūšanu: “Manuprāt, stipendiju ļāva iegūt mana neizsīkstošā zinātkāre un vēlme izprast procesus un notikumus. Šīs īpašības palīdz jebkurā dzīves nozarē, gan akadēmiskajā darbā, gan arī pētniecībā.

Savukārt Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija tiek piešķirta LU JF maģistrantūras studiju programmas “Tiesību zinātne” studentiem, kuri ir izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām. To ieguva Dāvids Lipšens, kurš līdz šim ir piedalījies nacionālajās un starptautiskajās tiesu izspēlēs, iegūstot vērā ņemamus rezultātus.

Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija tiek piešķirta talantīgiem LU Fizikas un matemātikas fakultātes fiziķiem, lai veicinātu astronomijas attīstību Latvijā. Līdz šim šo stipendiju ir saņēmuši 9 studenti, kuriem šogad pievienojies arī Kārlis Puķītis.

Līdz šim jau ir noskaidroti Rūšu ģimenes, E.Felsberga piemiņas stipendijas, 4 novadu pašvaldību stipendiju, kā arī A.Ramāna, P.Avena labdarības fonda "Paaudze" izcilības stipendijas, Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas, Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas, Modra K. Gulbja piemiņas stipendijas, Kristapa Morberga stipendijas ieguvēji Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Visu stipendiātu svinīgā godināšanas ceremonija norisināsies 14. novembrī. Paldies mecenātiem par nesavtīgo atbalstu! Apsveicam katru no stipendiātiem un novēlam īstenot savas ieceres arī turpmāk!