Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Salidojuma dalībnieki pie LU fonda ziedotnes. No kreisās: Juris Kalvāns, Emīls Veide, Aija Grankina, Kārlis Puķītis un Laimons Začs. Foto no LU fonda privātā arhīva.
Tiekas astronomijas entuziasti – K. Kaufmaņa piemiņas stipendijas ieguvēji
Kārlis Puķītis, LU fonda stipendiāts
10.04.2019.

Latvijas Universitātes (LU) fonda administrētā Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija tiek piešķirta talantīgiem astronomijas studentiem. Stipendijas ieguvēju salidojumā tā dalībnieki devās izzinošā ekskursijā jaunuzceltajā Zinātņu mājā, kā arī viens otru iepazīstināja ar aktualitātēm savās astronomijas gaitās.

LU absolvents, latviešu izcelsmes Minesotas Universitātes (ASV) emeritētais astronomijas profesors Kārlis Kaufmanis (1910-2003) pazīstams kā vecākais latviešu astronoms. Ieguvis bakalaura grādu LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes (1939) Astronomijas nodaļā un  matemātikas maģistra grādu (1943). Devies bēgļu gaitās un atlikušo mūžu pavadījis ASV. Atpazīstamību un slavu ASV un visas pasaules akadēmiskajās un zinātnieku aprindās K. Kaufmanis iemantoja ar savu astronomijas lekciju par Betlēmes zvaigzni, kurā viņš no astronomijas viedokļa izskaidro Bībelē aprakstītos notikumus laikā ap Kristus dzimšanu. Mecenāts K. Kaufmanis 2003. gadā Latvijas Universitātei testamentāri novēlēja 100 000 USD. Novēlējums paredzēts “savas mīļās darba druvas – astronomijas zinātnes – turpmākai kopšanai un uzplaukšanai Latvijā”.

Salidojuma pirmajā daļā gides pavadībā salidojuma dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunāko LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēku, izstaigājot to no augšas līdz lejai. Stipendiāti uzzināja gan par studentu un pētnieku ikdienu Zinātņu mājā, gan par dažām interesantām niansēm, kas saistītas ar ēkas būvniecību, un arī par slavenā Torņakalna bebra piedzīvojumiem LU teritorijā. Apskatīta tika arī jaunā LU fonda ziedotne ēkās pirmajā stāvā.

Pasākumu apmeklēja četri stipendiāti – LU Fizikas, matemātikas un optometrijas (FMOF) un Ķīmijas fakultātes (ĶF) absolventi un esošie studenti –, stipendijas komisijas loceklis Dr. fiz. Laimons Začs un LU fonda pārstāve Brigita Zutere, kura pastāstīja par LU fonda aktualitātēm. Kopumā 9 studentiem ir piešķirtas 11 stipendijas.

Salidojuma otrajā daļā stipendijas ieguvēji prezentēja savu jaunāko veikumu astronomijā:

2005./2006. akad. gada stipendiāts Juris Kalvāns Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā nodarbojas ar astroķīmiju. Konkrēti šobrīd Juris veic pētījumus par kosmisko staru mijiedarbību ar starpzvaigžņu putekļiem.

2008./2009. un 2009./2010. akad. gada stipendiāte Aija Grankina ir doktorante LU FMOF. Šobrīd Aija LU Lāzeru centra Astrospektroskopijas laboratorijā nodarbojas ar vēlas attīstības stadijas zvaigžņu augstas izšķirtspējas spektroskopijas pētījumiem.

2012./2013. akad. gada stipendiāts Emīls Veide pievērsies jauno astronomu paaudzes audzināšanai – viņš ir skolotājs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolā, kur pasniedz astronomiju un matemātiku. Papildus darbam skolā Emīls arī vada astronomijas nodarbības Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”.

2017./2018. un 2018./2019. akad. gada stipendiāts Kārlis Puķītis ir maģistrants LU FMOF. Ikdienā Kārlis LU Lāzeru centra Astrospektroskopijas laboratorijā aktīvi strādā pie maģistra darba izstrādes, analizējot izmaiņas pulsējošu zvaigžņu spektros.

Šis salidojums tā dalībniekiem bija lieliska iepazīšanās un atkalsatikšanās ar citiem Latvijas astronomijas aktīvistiem. Iesākto satikšanās tradīciju, kas dod iespēju satikties domubiedriem, kā arī veidot jaunas pazīšanās stipendiātu lokā, turpinās arī citu stipendiju ieguvēji un mecenāti.