Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Salidojuma dalībnieki: mecenāte Marika Vidiņa, stipendiātes - Kitija Izmailova, Inese Leitāne, Līvija Baltrušaite-Karzone, Katrīna Kazačonoka, Aļesja Lavrinoviča, LU PPMF pārstāve Sandra Kalniņa, LU fonda pārstāves - Laila Kundziņa, Brigita Zutere, Laura Spanier. Foto: Liene Kaibe, LU fonda stipendiāte.
Tik ļoti dažādi, bet tomēr tik ļoti līdzīgi. Tiekas AD VERBUM stipendiāti
Kitija Izmailova, LU fonda stipendiāte
30.05.2019.

Rododendru ielokā, Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā, tikās LU mecenāta AD VERBUM stipendiju ieguvēji, LU fonda pārstāvji un mecenāte. Pasākuma dalībnieki radošā gaisotnē atcerējās stipendijas iegūšanas laiku un dalījās spilgtākajos šā brīža iespaidos.

Ilggadējais LU mecenāts AD VERBUM (2002) ir viens no vadošajiem Ziemeļeiropas tulkošanas un lokalizēšanas uzņēmumiem, kas nodrošina tulkojumus vairāk nekā 70 valodās. Uzņēmuma dibinātāji ir LU Teoloģijas fakultātes absolventi, tai skaitā Marika Vidiņa. Uzņēmums jau apaļus 10 gadus – kopš 2009. gada – atbalsta LU humanitāro zinātņu studentus, jaunos pētniekus un ziedo līdzekļus gan LU Teoloģijas fakultātes pasākumu veiksmīgai norisei, gan stipendijām, tā veicinot talantīgāko teologu, tulkotāju, vēsturnieku un pirmsskolas skolotāju izaugsmi. Līdz šim atbalstu ir saņēmuši 13 perspektīvi studenti.

AD VERBUM ir ģimenes uzņēmums. Tā devīze ir “Viens vēstījums, viena valoda”. Stipendiāti no četrām LU fakultātēm – Teoloģijas (TF), Humanitāro zinātņu (HZF), Vēstures un filozofijas (VFF), Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas (PPMF) – saliedējās kopīgā pasākumā, apvienojot pedagoģiskās spējas, teologu mācību, filoloģijas pamatus un vēstures saknes. “Tik ļoti dažādi, bet tomēr tik ļoti līdzīgi” bija vārdi, kas izskanēja no pasākuma rīkotājas un šī gada AD VERBUM pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendijas ieguvējas Kitijas Izmailovas. Stipendiāte uzskata, ka pasākumā bija jūtama kopības sajūta, kas vienoja stipendiātus, mecenātu un pasākuma viesus kopīgās dziesmās, radošās aktivitātēs un sarunās. Pasākumu papildināja un pozitīvās sajūtas bagātināja arī skaistā LU Botāniskā dārza krāšņuma baudīšana – rododendri pilnos ziedos, pastaiga pa LU Absolventu taku un siltās vasaras vēsmas pavadīja šo burvīgo vakaru.

M. Vidiņa salidojumā pieminēja: “Prieks par katru, kas ņemas un mācās, atrod pielietojumu uz vietas – Latvijā. Tādas iespējas kā ir Latvijā, vairs nav Rietumeiropā. Šeit vēl turpinās radīšanas posms, viss vēl ir jauns, un mēs paši varam kaut ko mainīt. Liels prieks par to, cik diži un vareni jūs esat.” Savukārt LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa uzrunā akcentēja ilggadējo pozitīvo sadarbību un katra ziedojuma nozīmīgo pienesumu labākas nākotnes veidošanā un filantropijas kultūras veicināšanā.

Pateicībā par sniegto atbalstu un iedrošinājumu, stipendijas ieguvēji vienojās kopīgā gleznas tapšanā, kas nu rotās AD VERBUM mājīgās telpas. Visi stipendiāti kā viens atzina, ka iegūtā stipendija ne tikai stiprinājusi pašpārliecinātību, bet arī maksimāli pavērusi jaunas iespējas un apvāršņus kā akadēmiskajā, tā personīgajā dzīvē.

K. Izmailova izsaka pateicību LU PPMF lektorei un sabiedrisko attiecību speciālistei Sandrai Kalniņai un LU fonda komandai par sniegto atbalstu salidojuma tapšanā.

SPILGTĀKIE FOTO MIRKĻI