Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija 13. aprīlī
Brigita Zutere
05.04.2018

Latvijas Universitāte (LU) ir viena no vadošajām zinātnes augstskolām Baltijā. Turpinoties LU 76.konferencei, 13. aprīlī no plkst. 10:00 četrpadsmit jaudīgākie doktoranti-stipendiāti, kurus ir atbalstījuši LU fonda un LU mecenāti, iepazīstinās ar saviem aktuālajiem zinātniskajiem darbiem. Konferences sesija norisināsies LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 108.telpā. Sesiju vadīs LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdis Segliņš    

14 doktoranti ir jaunie zinātnieki, kas uzstāsies sesijas laikā, pārstāvot eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu bloku, kā arī sociālo zinātņu bloku.  Stipendiātus atbalsta mecenāti SIA „Mikrotīkls” un Māris Vainovskis, kā arī Alfrēda Raistera piemiņas ziedojums. Ziedojumus administrē LU fonds.

 

Dalībnieku secība:

 • Inga Jonāne (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas)

Vara molibdāta lokālās struktūras un funkcionālo īpašību pētījumi

 • Dita Pelnēna, Marina Makrecka-Kūka, Jānis Stāvusis, Baiba Lāce, Inna Iņaškina (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Lī sindroma mutācijas m.9185T>C un m.13513G>A saturošu citoplazmatisko hibrīdu šūnu līniju raksturošana

 • Guna Krieķe (LU Cietvielu Fizikas institūts)

Kristalizācija un erbija jonu luminiscence oksifluorīdu stikla keramikās

 • Aleksandrs Potaičuks (LU Juridiskā fakultāte)

Administratīvo procesa tiesību eiropeizācija

 • Poļina Zaļizko (LU Medicīnas fakultāte)

Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide, pielietojot imunoloģiskās, farmakoģenētikas un morfoloģiskās metodes pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām

 • Jānis Leitāns (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi

 • Jūlija Perveņecka (LU Cietvielu Fizikas institūts)

Fotoluminiscences un Pastiprinātās Spontānās Emisijas pētījumi Organisko lāzera krāsvielu molekulu veidotajās amorfajās plānajās kārtiņās

Pārtraukums

 • Meldra Ķemere (LU Cietvielu fizikas institūts)

Enerģijas pārneses pētījumi ar Dy3+ un Eu3+ joniem aktivētos oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās

 • Ilze Elbere, Ineta Kalniņa, Ivars Silamiķelis, Liene Gulbinska, Ilze Konrāde, Linda Zaharenko, Ilze Radoviča-Spalviņa, Dāvids Fridmanis, Dita Gudrā, Valdis Pīrags, Jānis Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Metformīna ierosinātas izmaiņas zarnu mikrobioma sastāvā veseliem indivīdiem un jaundiagnosticētiem 2.tipa cukura diabēta pacientiem

 • Andrejs Česnokovs (LU Fizikas un matemātikas fakultāte / LU Cietvielu fizikas institūts)

Elektronu lokalizācijas efekti ar Tb dopētajā CeO2

 • Karīna Narbute (LU Medicīnas fakultāte Farmakoloģijas katedra)

Cilvēka zoba pulpas cilmes šūnu eksosomas reversē gaitas traucējumus Pārkinsona slimības modeļdzīvniekiem

 • Elīna Černooka (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Jaunatklātu DNS bakteriofāgu genomu raksturošana un to kodēto proteīnu strukturāla un funkcionāla izpēte

 • Mārcis Sējējs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Ķīmijas fakultāt)

Enolātu paralēlā kinētiskā sadalīšana diastereoselektīvā tetrazola hemiaminālu funkcionalizēšanā

 

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs, 8 filiāles un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.