Kāpēc ziedot Latvijas Universitātei?

Laila Kundziņa: septiņi iemesli, kādēļ atbalstīt LU

1. Patriotisma un piederības jūtu stiprināšana

Tiesa, ikgadēja ziedošana stiprina patriotisma jūtas. Ziedojot trešo, ceturto gadu pēc kārtas, izstrādājas pozitīvs reflekss. Un ar lepnumu var atcerēties, kam un cik ir ziedots. Tik tiešām, gadiem ejot un summām augot, piederības sajūta kļūst stiprāka un sava alma mater – tuvāka. Šāds ziedojums ir klātbūtnes un cieņas apliecinājums, kaut arī studijas jau sen ir pabeigtas.

2. Latvijas Universitāte ir izglītības templis

LU ir vieta, kurā tiek sargāta domas brīvība. Ja ko saki, tad pamato. Ja izvirzi hipotēzes, pierādi tās, esi kritisks un objektīvs. Šāds templis un tā sargi – mācībspēku akadēmiskās vērtības –  ir kā svaiga gaisa malks ikdienas steigā un rutīnā. Ziedotāji ar pietāti un cieņu izturas pret savu alma mater darbiniekiem un mācībspēkiem.

3. Vēlme atbalstīt konkrētas idejas piepildījumu

Tas var būt kā ziedojums savai fakultātei, kādam pētniecības projektam, stipendijai noteiktā studiju programmā. Ziedotājs tic, ka viņa devums radīs pozitīvas izmaiņas tuvākā un tālākā nākotnē. Ziedošana izglītībai ir ziedošana nākotnei, un tā ir mecenāta personības brieduma pazīme.

4. Ziedotāja uzticība

Ziedotājs uzticas idejas realizētājiem, viņu degsmei un pārliecībai. Latvijas Universitātes docētāji arī aicina mecenātus līdzdzīvot ideju īstenošanai. Mecenāti priecājas un ir gandarīti par sasniegumiem. Šādas pozitīvas emocijas ir vajadzīgas mums visiem. Tās pacilā un iedvesmo.

5. Ziedotāju vārdi ir un būs mūžam dzīvi

Vai mēs atcerētos, kas ir Kristaps Morbergs vai Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, ja viņi nebūtu ziedojuši Latvijas Universitātei savus īpašumus? Ar katru gadu kļūst arvien vairāk Morberga un Petkevičs stipendiātu. Mecenātu dzīves turpinās caur saviem stipendiātiem un viņu sasniegumiem.

6. Ziedot Latvijas Universitātei ir gods

Ziedotāju un atbalstītāju saime ir inteliģenta, mērķtiecīga, gaiša savās domās un sirdīs. Tā ir kā brālība, kurā iekļūst tikai tie, kas izprot visu iepriekš minēto atziņu nozīmi.

7. Mazs cinītis gāž lielu vezumu

Vieni no aktīvākajiem LU fonda ziedotājiem – bijušie LU fonda stipendiāti – dara svētīgu darbu un katru gadu pierāda, ka, liekot centu pie centa, var tikt pie daudziem eiro un īstenot skaistus projektus: daudzi jo daudzi nelieli ziedojumi LU Absolventu takai; LU Biznesa ideju fondam; LU Lielās aulas ērģeļu restaurācijai. Ikviens ziedojums ir nozīmīgs.