I kārta. Pieteikšanās stipendijai

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa tīmekļvietnē www.fonds.lv;
  • divas rekomendācijas vēstules no skolotājiem (1. kursa studentiem) vai pasniedzējiem;
  • Curriculum Vitae jeb CV (EUROPASS formā);
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”;
  • citi dokumenti skatīt pie stipendijas pieteikuma.

Stipendijas komisija rūpīgi izvērtē katru pieteikumu un daudzsološākos pretendentus aicina uz klātienes interviju.


II kārta. Klātienes intervija

Studentam klātienes intervijā 10 līdz 15 minūšu laikā jāspēj pamatot savu kandidatūru stipendijas saņemšanai – tā ir saruna par iepriekšējiem sasniegumiem un nākotnes mērķiem un to, kā stipendija palīdzēs tos sasniegt. Pozitīva iznākuma gadījumā visu akadēmisko gadu tiks piešķirta stipendija, kā arī notiks sadarbība ar citiem stipendiātiem – talantīgiem un aizrautīgiem jauniešiem no dažādām fakultātēm.

Stipendiātu ieteikumi

LU fonda stipendiāti 2018./19. akadēmiskajā gadā iedrošina pieteikties stipendijai


Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam

Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgus LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. 


Alise Pokšāne: Stipendija ir viens no veidiem, kā ne tikai gūt pelnītu atbalstu studiju laikā, bet arī kvalitātes zīme, kas nesama ar godu. Ja zini, ka tev ir pietiekami liels potenciāls un darba spējas, bet vēl aizvien šaubies – piesakies! Audentes Fortuna iuvat!

Viesturs Zandersons: Vienmēr ir vērts mēģināt un pieteikties stipendijai. Tas būs labs treniņš darba intervijām vai pieredze turpmākajiem konkursiem. Turklāt, iegūstot stipendiju, paveras vēl plašākas iespējas pilnveidoties akadēmiskajā jomā.

Undīne Svelpe: Pieteikšanās stipendijai nav risks, bet gan iespēja būt daļai no LU fonda saimes un saņemt atbalstu, kas spēj mainīt studenta ikdienas gaitas. Atceries – mēģināts nav zaudēts!


Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību. Stipendijas apmērs ir no 1 500 līdz 7 000 eiro akadēmiskajā gadā.

Stipendiju skaits, veidi un to mecenāti gadu no gada mainās.

Motivējošs atbalsts pieejams:

  • bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī;
  • sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem.

Piesakies, ja:

  • esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
  • vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.