Iesnieguma paraugs par stipendijas izmaksas apturēšanu

Gadījumā, ja LU fonda administrētas stipendijas saņēmējs pārtrauc studijas, stipendiātam atbilstoši konkrētai formai ir jāsniedz iesniegums.

Iesnieguma forma: lejupielādēt >>

Ja ir nepieciešams atjaunot LU fonda administrēto stipendiju, kas bijusi apturēta saistībā ar akadēmisko gadu, ir jāiesniedz iesniegums.

Stipendijas atjaunināšanas iesniegums: lejupielādēt >>