Latvijas Universitātes mecenātu ieguvumi

Latvijā

Nodibinājumam "Latvijas Universitātes fonds" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss kopš 2005. gada.

Likumā ir noteikts nodokļa atvieglojums ziedotājiem (likuma 12.pants), kuru var piemērot nodokļa maksātājs, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai. Nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

I Neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

II Neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

III Samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmuma ienākuma nodokli par 85 procentiem no ziedotās summas, bet, nepārsniedzot 30 procentus, no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

 

Ierobežojums, kas minēts I, II vai III punktā, attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Nodokļu atlaides fiziskām personām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.


Amerikas Savienotajās Valstīs

Bezpeļņas organizācija “Friends of the University of Latvia” (501 (c) (3) charity) ir LU fonda partnerorganizācija, kas dibināta 2012. gadā.

ASV pilsoņi var saņemt nodokļu atlaides.