Latvijas Universitātes fonds

Ar lepnumu par izcilību!

Jau kopš 2004. gada nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan Latvijas Universitāti, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē.

Darbības virzieni un prioritātes:

  • Stipendijas studentiem;

  • Pētniecības un mācību vides attīstības projekti;

  • Infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Latvijas Universitātes fonds ir respektabla filantropijas organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, tai skaitā arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu, atbalsta maģistrantus, doktorantus, pedagogus, zinātniekus un izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus sadarbībā ar mecenātiem un partneriem.

 

Ikvienai ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītai talantīgai, zinātkārai un ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu personībai Latvijā ir iespēja iegūt starptautiski atzītu augstāko izglītību neatkarīgi no viņa sociālā vai materiālā stāvokļa un īstenot projektus, kas rada jaunas intelektuālās vērtības, izmantojamas zinātnes, sabiedrības un tautsaimniecības attīstībā. 

Kā vienai no senākajām filantropijas idejas organizācijām Latvijas Republikā kopt šīs tradīcijas, tuvinot izglītības ieguvi uz zināšanām balstītā sabiedrībā Latvijai.

Nesavtīgs atbalsts izcilībai.

Atbalstīt ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītās izcilas, centīgas un ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu personas – Latvijas attīstības un izaugsmes garantu nākotnē – ceļā uz pilnvērtīgu augstāko izglītību.

Izcilība. Uzticamība un gods. Pēctecība un tradīcija.