Mundheim ģimenes Izcilības stipendija


"Domāju, ka visa pamatā ir izglītība – tā veido mūsu personīgo pasauli, kā arī atļauj palīdzēt mūsu sabiedrībai un valstij. Ja varu mazliet palīdzēt, tad, pēc mana ieskata, tas ir caur izglītības iespējām jauniem cilvēkiem," stāsta mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, kura ar dzīvesbiedru Robertu Mundheim atbalsta LU kopš 2013. gada, veicinot pētniecības un mācību vides attīstību Latvijas Universitātē, kā arī sekmējot daudzsološu studentu personīgo un akadēmisko izaugsmi.


Stipendijas paredzētas: Talantīgākajiem visu studiju jomu LU maģistrantūras studentiem.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 3 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: Mecenāte, "Friends of the University of Latvia" valdes locekle Guna Mundheim, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU fonda valdes priekšsēdētāja Baiba Ebuliņa. 


Padomi izcilai esejai!


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2013. gadā Mundheim ģimene nodibināja izcilības stipendiju, ko piešķir LU bioloģijas vai ķīmijas pamatstudiju programmu labākajam studentam, kas turpina studijas maģistrantūrā. Kopš 2019./2020. akad. gada Izcilības stipendiju var saņemt visu zinātņu jomu maģistrantūras studenti.

2023./2024. akad. g. - Anete Patrīcija Raiskuma.

2022./2023. akad. g. - Artjoms Zelenkevičs (LU ĢZZF), Diāna Sloboda (LU BVEF), Patrīcija Kalniņa (LU ĶF).

2021./2022. akad. g. - Elizabete Grinblate (HZF).

2020./2021. akad. g. - Henrijs Dzelme (SZF) un Katrīna Kūkuma (PPMF).

2019./2020. akad. g. – Laura Ansone (BF) un Rimants Žogota (ĶF).

2018./2019. akad. g. – Eva Emīlija Česle (BF).

2017./2018. akad. g. – Aija Trimdale (ĶF).

2014./2015. akad. g. – Elīna Černooka (BF).

2013./2014. akad. gadā pirmās stipendijas ieguva Juris Ķibilds (BF), Mārtiņš Balodis (ĶF).