Tikšanos ar LU fonda biroja darbiniekiem lūdzam saskaņot, iepriekš sazinoties!


LU fonda valde un darbinieki

valdes priekšsēdētāja

izpilddirektore, valdes locekle

valdes loceklis

Prof. Mācis Auziņš


sabiedrisko attiecību speciāliste


Lai sastādītu testamentu, aicinām konsultēties ar Latvijas Universitātes docenti Kristīni Zīli, rakstot uz e-pastu Kristine.Zile@lu.lv.


Oficiālā tīmekļa vietne: friends.lu.com

E-pasts: friends@fonds.lv

valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Andersons

tikunta@yahoo.com | +1 917.821.0440

valdes locekļi

Roberts Blumbergs

Vaira Inta Pelēķis-Christopher

Guna Mundheim

Andris Ramāns

Pīters Aloizs Ragaušs

Andra Ronis

Tālr. +612 9745 1435 | E-pasts: andra.ronis@gmail.com

Iveta Laine

Tālr. +613 9876 1448 | E-pasts: ALRedakcija@netspace.net.au