Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīvē

Stipendiju ieguvējus vieno mērķtiecība, centība, daudzpusība un degsme par savu nodarbošanos. Pateicoties Latvijas Universitātes mecenātu un atbalstītāju labvēlībai, stipendijas var iegūt kā bakalaura, tā maģistra un doktora studiju līmeņa talantīgākie studenti.


LU fonda pārvaldīto stipendiju ieguvēji:

2021./2022. akad gadā 

2020./2021. akad. gadā

2019./2020. akad. gadā

2018./2019. akad. gadā

2017./2018. akad. gadā

2011-2016

2005-2010

1999-2004