Vitālijs Šalda

Vitālijs 1965.gadā mācījās un 1970.gadā pabeidzs LVU (kādreizējais nosaukums – Latvijas Valsts Universitāte) Vēstures-filoloģijas fakultātes vēsturniekus. Pēc tam trīs gadus pavadīja LVU aspirantūrā, krietni vairāk  - strādājot LVU gan kā štata, gan stundu pasniedzējs.

Vitālija Šaldas dzīvesgājuma publikācijas:

  • Vācijas impērija 1871-1918
  • Latvieši Maskavā, 1923-1938
  • Latvijas sociāldemokrātija un Valsts dome
  • Latviešu bēgļi Krievijā (1915–1920)
  • Lielinieku mēģinājumi pakļaut ietekmei latviešu bēgļus Vidzemē (1917. gada februāris–oktobris)
  • Pirmā pasaules kara bēgļu aprūpe Vidzemē 1915. un 1916. gadā

Atbalsts

2020. gadā dāvina Latvijas Universitātei zemes gabalu Jēkabpilī.