AS "SEB banka"

Mecenāts SEB grupa (1993) ir viens no vadošajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Ziemeļeiropā. Kā banka ar ciešām un ilgtermiņa attiecībām Zviedrijā un Baltijā piedāvā pasaules līmeņa finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu ikvienā jomā. Uzņēmumu raksturo personificēta pieeja, individuāli izvērtējot labākās sadarbības iespējas.

Ieva Tetere, SEB bankas prezidente: "SEB bankas un Latvijas Universitātes fonda sadarbība aizsākās, kad kopīgi uzsākām stipendiju piešķiršanu septiņiem LU pirmā kursa studentiem. Prieks ne tikai par jauniešiem, kuriem ik gadu ir aizvien labākas sekmes, bet arī par projektu kopumā, kas studentus motivē turpināt pilnveidoties un sasniegt jaunus mērķus. Esmu pārliecināta, ka Latvijas Universitātē apgūtās zināšanas ir stabils pamats turpmākajā dzīvē. Daudzi no SEB bankas darbiniekiem ir Latvijas Universitātes fakultāšu absolventi. Viņi, veicot ikdienas pienākumus, ir apliecinājuši savas zināšanas un spējas, ko apguvuši Latvijas lielākajā universitātē. Arī nākotnē plānojam turpināt stipendiju pasniegšanu kopā ar Latvijas Universitātes fondu, jo mērķis ir cēls, sadarbības partneri – atsaucīgi, uzticam un izdarīgi, bet sadarbība – abpusēji interesanta!"

Vairāk par SEB: www.seb.lv

Atbalsts

LU fonds sadarbībā ar SEB banku 2008./2009. ak. gadā piešķīra septiņas Izcilības stipendijas, katru 1 710 EUR/ akad. gadā. Tās saņēma LU izcilākie pirmā kursa studentiem.

2009./2010. ak. g. SEB banka atbalstīja sociālo stipendiju kampaņu „Ceļamaize 2009”, sniedzot atbalstu 2 850 eiro apmērā. SEB banka kļuva par LU 90. gadadienas atbalstītāju, atbalstot pasākumus "Ēnu dienas" un "LU Dārzs" par kopējo summu 5 449,60 eiro.

2010./2011. ak. gadā SEB banka atbalstīja stipendiju programmu „Ceļamaize 2010” 2 850 eiro apjomā. Kā arī sniedza atbalstu projektam „LU antropoloģijas nozares programma konkurētspējas uzlabošanā” vieslekciju ciklam LU Humanitāro zinātņu fakultātē 3 560 eiro apmērā.

2011./2012. ak. gadā AS "SEB banka" atbalsta sociālās stipendijas "Ceļamaize 2011" stipendiātu Dairi Zaķēnu.

2013. gadā AS "SEB banka" atbalsta (1 422,87 eiro apmērā) akadēmisko konferenci "Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē" un akadēmiķa Jāņa Stradiņa jubilejas monogrāfijas izdošanu, kas norisinās laika periodā no 2013. gada maija līdz 2014. gada maijam.

2014. gadā AS “SEB banka” ziedo 3 000 EUR ar mērķi atbalstīt LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistra 1. kursa studentu ar labāko vidēji svērto atzīmi, reģistrējoties studiju programmām 2014./2015. akadēmiskajam gadam. Stipendiju ieguva Elīza Šenberga.

2015. gadā SEB banka turpina piešķirt stipendiju izcilākajam LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistra 1. kursa studentam. Stipendijas laureāte 2015./2016.ak. gadā ir Aleksandra Prokopeņa.

2018. gadā atbalsta forumu ciklu "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji" ar 2 700 eiro ziedojumu.

2019. gadā ziedo 1 600 eiro forumu ciklam "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji".

Paldies par atbalstu!