Elvīra Palavs

Elvīra Palavs (1912-2000) (dz. Miezis) dzimusi 1912. gada 31. augustā Brenguļos. Bēgļu gaitās nonākusi Austrālijā. Bija aktīva Austrālijas latviešu sabiedriskā darbiniece, viena no Sidnejas Latviešu biedrības dibinātājām.

Mirusi 2000. gada 6. novembrī, savā testamentā Sidnejas Latviešu biedrībai atstājot 250 000 Austrālijas dolārus, lai tos izlietotu apdāvinātiem Latvijas studentiem, kuriem ceļā uz augstāko izglītību bieži jāsaskaras ar materiālajām grūtībām.

2003. gadā Elvīras Palavas stipendija tika izsludināta pirmo reizi. Kopumā tā tika piešķirta 12 Latvijas studentiem. Pieteikumus vērtēja pēc rezultātiem mācībās, studentu ģimenes un materiālā stāvokļa, kā arī apņēmības celt latviskumu un nacionālo pašapziņu.

 

Atbalsts

2003. gada septembrī stipendija tika piešķirta 12 Latvijas studentiem četriem studiju gadiem, stipendijas apmērs - 2 560 eiro gadā.

No Latvijas Universitātes stipendiju 2003. gada septembrī ieguva septiņi studenti: Ineta Didrihsone (Vēstures un filozofijas fakultāte), Aija Sūna (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte), Jānis Flaksis (Sociālo zinātņu fakultāte), Baiba Pazāne (Vēstures un filozofijas fakultāte), Sigita Sniķere (Filoloģijas fakultāte), Inese Ēvalda (Filoloģijas fakultāte) un Ivars Kalniņš (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte).

Paldies par atbalstu!