Engures novada pašvaldība

Engures novadu raksturo viena no garākajām jūras robežām starp visiem Latvijas novadiem – 56 km. Šeit uz dzīvi ir apmetušies gandrīz 8 000 iedzīvotāju, kam ir dota iespēja sūtīt savus bērnus izglītības iestādēs Milzkalnē, Smārdē, Lapmežciemā un Engurē, pēc tautas skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaists Engures novadā pēdējos desmit gados ir palielinājies.

Tāpat novads lepojas, ka jaunuzceltās Engures mūzikas un mākslas skolas audzēkņi katru gadu ieņem godalgotas vietas republikas konkursos. Novada kultūras dzīve ir enerģiska un sakņota gan nacionālās, gan modernās vērtībās. Īpaši principiāla ir vietējo mērošanās ar spēkiem novada čempionātos basketbolā un futbolā.

Novada teritoriju šķērso maģistrālie autoceļi Rīga – Ventspils, Jūrmala – Kolka, vilciena līnija Rīga – Tukums, bet gar jūru kursē starppilsētu autobusi. Darbību tuvākajā nākotnē sola uzsāk lidosta „Airport Jurmala”, kas lidlaukā investējuši vairākus miljonus latu, tostarp izbūvējot fantastisku pasažieru termināli,  plānojot sākt starptautiskus pasažieru un kravu pārvadājumus.
 

Atbalsts

Lai popularizētu novada vārdu plašāk, Engures novada pašvaldība 2014. gadā nodibina stipendiju, uz ko var pretendēt novada jaunieši, kas turpina mācības vidējā vai augstākajā mācību iestādē. Katras stipendijas apjoms ir 1 600 eiro. Engures novada pašvaldības stipendiju 2014./2015. akad. gadā ieguva Andrejs Andris Jencis un Klaudija Gadišķe. Kopējais ziedojums – 3 200 eiro.

2022./2023. akad. gadā stipendiju turpina saņemt Agnese Pridāne.

2021. gadā ziedo 5 300 eiro stipendijai.

2020./2021. akad. g. stipendiāti Agnese Pridāne, Kristaps Eniņš. Atbalstu turpina saņemt Nikola Ošeniece, Helēna Skuja, Anna Krūmiņa un Katrīna Silva Mierkalne.

2019./2020. akad. g. stipendiāte – Nikola Ošniece. Atbalstu turpina saņemt četri studenti. Kopējais ziedojums – 9 600 eiro.

2018./2019. akad. g. stipendiāti – Helēna Skuja un Anna Krūmiņa. Stipendiju turpina iegūt divi novadnieki. Kopējais ziedojums – 6 400 eiro.

2017./2018. akad. gadā turpina atbalstīt novadniekus, nodrošinot Engures novada pašvaldības stipendiju 9 600 EUR apmērā. Stipendiāti – Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.

2016./2017. akad. g. Engures novada pašvaldības stipendiju 1 600 EUR/akad. gadā apmērā saņem Jānis Rozenštams. Kopējais ziedojums – 8 000 eiro.

2015./2016. akad. gadā pašvaldība turpina atbalstīt mērķtiecīgus un centīgus sava novada jauniešus un piešķir Engures novada pašvaldības stipendiju Tomam Lācim. Stipendiju 1 600 EUR apmērā 2015./2016. akad. gadā saņem divi studenti. Kopējais ziedojums – 4 800 eiro.

Paldies par atbalstu!