Imants Jēkabs Ronis

Imants J. Ronis (1927-2014) dzimis 1927. gada 14. janvārī Rundāles pagastā, kur vecākiem piederēja lauku mājas. 1944. gada pavasarī viņš pabeidza Rīgas pilsētas 1.ģimnāziju, bet jau tā paša gada vasarā ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur viņš strādāja par skolotāju bēgļu nometnē.

1950. gadā ģimene devās tālāk uz Austrāliju, kur pēc līguma gadu nostrādāšanas, viņš pa vakariem uzsāka studijas Jaundienvidvelsas Universitātē (Sidnejā), 1963. gadā iegūstot bakalaura gradu tautsaimniecībā (Bachelor of Commerce in Accountancy).

Viņš mīlēja grāmatas un daudz lasīja, un arī maizes darbā strādāja pie vairākām izdevniecībām. Viņam interesēja vēsture, īpaši Padomju savienības, un 1984. gadā viņš Jaunanglijas Universitātē (New England university) Armidālē ieguva humanitāro zinātņu grādu saimniecības vēsturē (Bachelor of Arts).  

I. Ronis bija aktīvs Sidnejas latviešu sabiedrībā, daudz rakstīja periodikā kā Austrālijā, tā arī vēlāk Latvijas avīzēm, bija ilggadīgs PBLA Brīvības fonda pārstāvis Austrālijā un korp! Selonija loceklis.

Miris 2014. gada 25. jūlijā Sidnejā, Austrālijā.

 

Atbalsts

2003.-2005. gadā ziedoja 14 230 eiro LU BVEF doktorantei Džinetai Dimantei stipendijām 3 gadu garumā promocijas darbam „Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā”.

Paldies par atbalstu!