Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonds nes pirmā Vācijas kanclera vārdu kopš 1964. gada; bet nodibināts jau 1955. gadā kā Kristīgi demokrātiskās izglītības sabiedrība.

Konrāds Adenauers bija Federālās Vācijas pirmais kanclers no 1949. līdz 1963. gadam. Būdams kanclers un CDU priekšsēdētājs, viņš ļoti būtiski ietekmēja politikas virzību pēckara Vācijā. Adenauers lielu nozīmi piešķīra sadarbībai ar Rietumiem saistībā ar Eiropas vienotību un dalību NATO, viņa nopelns bija arī sociālās tirgus ekonomikas sistēmas ieviešana.

Politiskajā izglītībā Konrāda Adenauera fonds gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī iestājas par mieru, brīvību un taisnīgumu. Demokrātijas stiprināšana, Eiropas vienotības veicināšana, transatlantisko attiecību intensifikācija un sadarbība attīstības politikā ir fonda īpašie darbības aspekti – iesaistoties ideju bankās un konsultatīvās aģentūrās, rīkojot konferences, izstādes un kongresus, kā arī atbalstot jaunos talantus.

Baltijas valstīs fonda pārstāvniecības biroji Rīgā, Tallinā un Viļņā tika atvērti 1993. gadā.

Vairāk par Konrāda Adenauera Fondu: www.kas.de
 

Atbalsts

Ar Konrāda Adenauera fonda (KAF) atbalstu norisinājušās vairākas konferences, semināri un citas aktivitātes Latvijas Universitātē, piemēram:

  • Konference 2009. gada 7. maijā EIROPAS PATĪBA – VĒSTURE, KULTŪRA UN POLITISKĀ IDENTITĀTE (Kopā ar LU, LR ĀM, EK pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta informācijas biroju, KAF).
  • Seminārs 2006. gada 6. jūnijā „Latvijas sarežģītais ceļš identitātes meklējumos” (07.-11.06.2006, LU MVF, Gētes institūta un DAAD rīkotās VII. Ziemeļvalstu ģermānistu konferences ietvaros).
  • 2009. gada 22. maijā „Pamatlikuma 60. gadadiena: konstitucionālās tradīcijas Vācijā, Latvijā un Eiropā” (kopā ar LU).
  • Konference 2009. gada 11. -12.septembrī „20 gadi pēc mūra krišanas: Atmiņu politika un demokratizācija Eiropā” (kopā ar LU).

K. Adenauera fonds sadarbojas un atbalsta ar LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti vairāk kā 15 gadu garumā:

  • Projekts „Eiropas skolotājs – Latvijas modelis?”, vadītāja Prof. Dr A. Krūze: I. Seminārs 02.02.2007, II. seminārs: 06.03.2007, III. Seminārs: 04.05.2007, IV Prezentācija: 26.06.2007.
  • ES projekts no 2009. gada 2. oktobra līdz 2010.gada 31. oktobrim „Brīnumainā Eiropa” (kopā ar LU, Igaunijas J. Tenisona Institūtu)
  • Ikgadēji tālākizglītības semināri Vācijā Vendgrēbenē un Leipcigas Universitātē (vairāki Leipcigas Universitātes doktoranti ir K. Adenauera fonda stipendiāti).
  • Starptautiski semināri un konferences.