Saldus novada pašvaldība

Saldus novads – medus piliens Kurzemē!

Tas atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā – zaļajā Kurzemē. Saldus novadam ir bagātīgs kaimiņu loks, jo dienvidos tas robežojas ar Lietuvas Republiku, rietumos – ar Vaiņodes un Skrundas novadiem, ziemeļdaļā – ar Kuldīgas un Kandavas novadiem, ziemeļaustrumos – ar Brocēnu novadu, bet austrumdaļā – ar Brocēnu un Auces novadiem.

Saldus novadu var salīdzināt ar bišu stropu: bites – tie mūsu iedzīvotāji – 2017. gada 1. janvārī novada teritorijā dzīvoja 23 tūkst. iedzīvotāji, no kuriem 86% pēc nacionālā piederības bija latvieši; strops – novada teritorija - 1683,3 km; bišu šūnas – novada pagasti un pilsēta – tie ir pavisam 15, ģeogrāfiski blakus izvietoti pagasti - Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu un Zvārdes, kā arī Saldus pilsēta.

Bišu strops jeb novada centrs atrodas ļoti labā sasniedzamībā no galvaspilsētas Rīgas un reģiona lielākajām pilsētām Liepājas un Ventspils, jo novadu šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga – Liepāja (A9) un attālums līdz Rīgai un reģiona lielākajām pilsētām ir 100 km. Savienojumus ar citiem Kurzemes reģiona attīstības centriem un novada iekšējās teritorijas savienojumus nodrošina valsts reģionālie un vietēji ceļi 500 km garumā, kā arī pašvaldības autoceļi.

Šajā bišu stropā ir laba vides kvalitāte – novadam ir izteikta dabas vide un lauku ainava ar laukiem un mežiem, kas nodrošina labu gaisa kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Saldus novadā ir diezgan bagātīga fauna. Turklāt Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā, kurai raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi, par kuriem čakli rūpējas pašvaldību darbinieki.  Savukārt novada nomaļākajās vietās ir saglabājušies izcili dabas veidojumi un neskarta lauku vide. Novada teritorijā ir izveidotas 7 NATURA 2000 teritorijas, no kurām lielākā ir dabas parks “Zvārdes meži”.

No Saldus novada nāk arī tautā zināmi ļaudis un mākslinieki, kā, piemēram, mākslinieks Janis Rozentāls, latviešu vēsturnieks un profesors Edgars Dunsdorfs, dzejnieks Māris Čaklais, kā arī grupas Līvi ģitārists Ēriks Ķigelis. Starpcitu, saldenieku  Ērika Ķiģeļa un Māra Čaklā dziesma “Saldus saule”  2018.gada 18.novembra svinīgajā domes sēdē apstiprināta kā Saldus novada himna. 

Šajā bišu stropā, Kurzemes dienvidos, vienmēr valda rosība un kustība. Novadā ir plaša un aktīva kultūras  dzīve visu vecuma cilvēkiem. Ikvienam ir iespēja izlocīt kājas tautas deju ansambļos „Kursa”, „Meduslāse”, „Bandava” u.c., iespēja apgūt folkloras spēli un izbaidīt īstenus latviešu sadančus ar folkloras kopu „Strops”, novads piedāvā bagātīgu sporta nodarbību klāstu gan uz zemes, gan ūdenī, gan komandā, gan individuāli. Plašais piedāvājumu klāsts attīsta novada jauniešus, kuri ir Saldus novada nākotne.

Atbalsts

2013. gadā Saldus novada pašvaldība ziedo 4268,62 eiro ar mērķi finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā 2013./2014. akadēmiskajā gadā. Stipendijas "Medusmaize" ieguva trīs jaunieši: Elīza Bula, Elza Burve un Valdis Dravnieks.
2014./2015. akad. gadā Saldus novada pašvaldības stipendiju “Medusmaize" ieguva četras mērķtiecīgas jaunietes - Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un menedžmenta fakultātes studente Žanete Kiseļeva (Druvas vidusskolas absolvente); LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente Krista Susekle (Saldus 2. vidusskolas absolvente); RSU Medicīnas fakultātes studente Zane Sandere (Saldus 1. vidusskolas absolvente). Stipendijas apjoms ir 1 420 eiro akadēmiskajā gadā. Uzrādot augstus rezultātus studijās, stipendiju turpina saņemt pērnā gada laureāti - Elza Burve un Valdis Dravnieks. Kopējais ziedojums: 8 520 eiro.

2015./2016. akad. gadā Saldus novada pašvaldības stipendiju “Medusmaize" ieguva četras aizrautīgas un mērķtiecīgas jaunietes – Alīna Rimkus (Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte), Alīna Tropina (Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte), Anna Karolīna Šaule (Biznesa augstskolas “Turība” Komunikāciju fakultāte) un Madara Miķelsone (Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte). Kopējais ziedojums: 15 620 eiro.

2016./2017. akad. g. Saldus novada pašvaldības stipendiju ieguva 4 mērķtiecīgi studenti – Uldis Upenieks (RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē), Signija Rībena (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē), Līva Leja (RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē) un Linards Hremenkins (RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē). Stipendijas apjoms ir 1 420 EUR akadēmiskajā gadā. Kopējais ziedojums: 16 118 eiro.

Pašvaldība turpina novada jauniešus, 4 jaunajiem studentiem piešķirot 1 420 eiro stipendiju. 2017./2018. akad. g. stipendiāti – Elīza Šaule (Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte), Karīna Klāra Miķelsone (Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte), Dāvis Daniels Anstrangs (Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē) un Ieva Ozoliņa (Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte – Multimediju komunikācija). Kopējais ziedojums: 22 720 eiro.

2018./2019. akad. g. „Medusmaizes” stipendiāti ir 4 atraktīvi un radoši jaunie studenti –  Alvīne Paštore (Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte), Agnis Saulītis (Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte), Sofija Anna Freisa (Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte) un Jurģis Brūvers (Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un tehnoloģijas fakultāte). . Atbalstu turpina saņemt 11 pamatstudiju studenti. Kopējais ziedojums: 22 720 eiro.

Paldies par atbalstu!