Nippon fonds

Pasaules filantropijas organizācija Nippon fonds (The Nippon Foundation) ir dibināts 1962. gadā Japānā. Tā darbību raksturo divi galvenie principi – pirmkārt, ticība tam, ka uz pasaules nevar būt šķēršļi, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Otrkārt, ticība partnerībai – Nippon fonds uzskata, ka viens pats nevar pārzināt katras konkrētās pasaules vietas vajadzības, tāpēc tas meklē un izvēlas uzticamus lokālos sadarbības partnerus, ko atbalsta ar saviem resursiem.

Nippona fonda piešķīrums Latvijas Universitātei ir veikts no Roiči Sasakavas Jauno Līderu Sadraudzības fonda programmas (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program) jeb saīsinājumā SYLFF (kas tiek izrunāts kā "sylph") līdzekļiem. SYLFF programma tika izveidota 1987. gadā. Šobrīd tā tiek īstenota sadarbībā starp Nippona fondu, kas finansē šo programmu, un Tokijas fondu (The Tokyo Foundation), kas šo programmu administrē.

SYLFF programmas mērķis ir attīstīt nākotnes līderus, kas spētu pārvarēt ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās un kultūras barjeras, lai aktīvi piedalīties visas cilvēces labklājības veicināšanā un vispārēja miera nodrošināšanā pasaulē. SYLFF programmas ietvaros atbalstītas 45 pasaules valstis un 69 augstākās izglītības iestādes, piešķirot stipendijas talantīgiem studentiem, tādējādi nodrošinot programmas mērķu sasniegšanu.

Vairāk par Nippon fondu var uzzināt organizācijas tīmekļvietnē. Vairāk par SYLFF un Tokijas fondu var uzzināt tīmekļvietnē.

Atbalsts
Nippon fonds 2002. gadā Latvijas Universitātei nodeva beztermiņa piešķīrumu 1 000 000 USD apmērā, kas izmantojams kā neaizskaramais kapitāls. No tā nestajiem augļiem LU fonds izmaksā stipendijas humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantiem un doktorantiem. Stipendiju programmas mērķis ir attīstīt nākotnes līderus, kas spētu pārvarēt ģeopolitiskās, reliģiskās, etniskās un kultūras barjeras, lai aktīvi piedalītos visas cilvēces labklājības veicināšanā un vispārēja miera nodrošināšanā pasaulē.