Toni Anželo Fernandes

Latgales "Ceļamaizes" stipendijas ieguvējs 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2019. gadā pēc Amerikas latvieša, fonda "Friends of the University of Latvia" valdes locekļa, Latvijas Goda konsula Teksasā un mecenāta Pītera Aloiza Ragauša iniciatīvas. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus un centīgus Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentus, kuru saknes meklējamas Latgalē.


Toni Anželo Fernandes studē LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas "Komunikācijas zinātne" 1. kursā. Toni Anželo ir ļoti atvērts un komunikabls cilvēks, kurš ātri spēj atrast kopīgu valodu ar citiem. Empātija un lojalitāte būtu īstie vārdi, kas viņu raksturotu. Toni Anželo netrūkst pacietības, mērķtiecības un zinātkāres, tāpēc viņš nemitīgi ir jaunu zināšanu meklējumos. Brīvajā laikā lasa grāmatas, it sevišķi latviešu literatūru. Brīvo laiku pavada, arī apmeklējot dažādus pasākumus, kas ir saistīti ar kultūru.

Iepazīsti Toni Anželo!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Es uzskatu, ka mans talants ir iejusties cilvēku "ādā" un izprast viņus pilnībā. Esmu iemācījies būt laimīgs un nebaidīties pašam no sevis būt pašpārliecinātam. Manuprāt, tie ir lielākie sasniegumi manā dzīvē līdz šim.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Uzsākot studiju gaitas, pārliecinājos, ka vēlos studēt reklāmu, tāpēc labprāt izzinu man iepriekš neiegūtu informāciju par satura veidošanu, mārketingu un reklāmu.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana? 

Stipendijas iegūšana ir vēl viens pierādījums tam, ka tavs ieguldītais laiks, enerģija un rūpes tiek novērtētas. Tas savā ziņā ir stimuls nepadoties un turpināt sasniegt augstākas virsotnes. 

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mans mērķis ir pilnveidot savu personību, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, ceļojot un iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem.

  •  Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Pirmkārt, es studentiem ieteiktu izmantot visas iespējas, ko tiem sniedz universitāte. Otrkārt, stipendijas iegūšana stimulē turpināt tikpat efektīvi un ražīgi strādāt, lai sasniegtu vai nospraustu jaunus mērķus. 

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt Juvāla Noasa Harari grāmatu "Sapiensi. Cilvēces īsā vēsture".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Bada spēles

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not.