Santa Bartušēvica ir "Mikrotīkls" stipendijas ieguvēja 2023./2024. akad. gadā.

Iepazīsti Santu!

1.Pastāsti par sevi! Kas ir tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Esmu datorikas fakultātes doktorante. Mana promocijas darba tēma ir datorizētu metožu izstrāde individuālo faktoru izpētei telpiskajā domāšanā. Mana zinātkāre un vēlme saprast, kā dažādi faktori ietekmē telpiskās domāšanas spējas, ir vērsta uz to, lai sniegtu ieguldījumu ne tikai akadēmiskajā vidē, bet arī sabiedrībā kopumā. Mani nozīmīgākie sasniegumi līdz šim no akadēmiskās perspektīvas ir jau publicētie raksti un dalība konferencēs, bet, no personīgās izaugsmes puses, mans talants ir spēja saprast un atbalstīt citus. Manuprāt, saskatot pozitīvo ikvienā cilvēkā, attīstot empātiju un atbalstot viens otru, kopā var augt un attīstīties.

2.Ko tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendijas iegūšana man nozīmē ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī iespēju veltīt vairāk laika un resursu savai pētnieciskajai darbībai. Tas ir arī liels pagodinājums un atzinība par jau sasniegto.

3.Kāda ir tava dzīves misija, sūtība?

Manā dzīves misijā esmu apņēmusies meklēt un piedāvāt inovatīvus risinājumus, kas uzlabo cilvēku attiecības ar telpisko vidi. Mana sūtība ir saistīta ar pārliecību, ka izglītība un tehnoloģijas var iet roku rokā, veicinot cilvēku attīstību.

4 Kādu grāmatu (-as) tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Grāmatas manā dzīvē spēlē lielu lomu, un, lai arī manas doktorantūras gaitas ir saistītas ar zinātni, man patīk lasīt arī dažādus literatūras žanrus, lai paplašinātu savu redzesloku. Viena no pēdējām lasītajām grāmatām, ko rekomendētu, ir Rutgera Bregmana "Humankind: A Hopeful History". Šī grāmata ir aktuāla un svarīga, jo piedāvā pozitīvu skatījumu uz cilvēces kolektīvo pieredzi, kas var kalpot kā iedrošinājums un motivācija ikvienam. Grāmata aicina uz domāšanu par cilvēku labo dabu, kas ir vērtīga perspektīva, īpaši, ņemot vērā daudzās izmaiņas un izaicinājumus, ar ko saskaramies šodien.

5.Kādu kinofilmu (-as) tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Kinofilma, ko ieteiktu citiem stipendiātiem, ir “A Beautiful Mind”. "A Beautiful Mind" ir 2001. gada biogrāfiskā drāma, kas ir balstīta uz Džona Neša dzīvi, kurš bija slavens amerikāņu matemātiķis un ekonomists. Filma centrējas uz Neša dzīves ceļu, viņa matemātisko ģenialitāti un viņa cīņu ar garīgās veselības problēmām. Tas ir gan iedvesmojošs, gan emocionāls stāsts par izturību, cilvēka spēju pielāgoties un tikt pāri pat visgrūtākajās situācijās.

6.Kāds ir tavs dzīves sauklis?

Es ticu, ka zinātkāre un nepārtraukta mācīšanās ir ceļš uz personīgo un profesionālo izaugsmi. Tas ir princips, kuram es sekoju gan savā akadēmiskajā darbībā, gan ikdienas dzīvē. Mans dzīves sauklis varētu būt: "Dalīšanās zināšanās un iedvesmošana ceļā uz kopēju izaugsmi." Šī devīze atspoguļo manu pārliecību, ka, daloties zināšanās un iedvesmojot citus, mēs veicinām ne tikai personīgo, bet arī kopējo izaugsmi sabiedrībā. Manā dzīves ceļā esmu ieguvusi vērtīgas zināšanas un atbalstu no manas ģimenes, pasniedzējiem un kolēģiem. Es ceru, ka ar savu entuziasmu spēšu dalīties un iedvesmot arī citus.