Uzmanību! No 02.09.20. LU fonda biroja jaunā adrese būs Vaļņu iela 10-2.

Tikšanos ar LU fonda biroja darbiniekiem lūdzam saskaņot, iepriekš sazinoties!


LU fonda valde un darbinieki

valdes priekšsēdētājs

izpilddirektore, valdes locekle

valdes loceklis

Andris Bērziņš


sabiedrisko attiecību speciāliste


Lai sastādītu testamentu, aicinām konsultēties ar Latvijas Universitātes docenti Kristīni Zīli, rakstot uz e-pastu Kristine.Zile@lu.lv.


Oficiālā tīmekļa vietne: friends.lu.com

E-pasts: friends@fonds.lv

valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Andersons

tikunta@yahoo.com | +1 917.821.0440

valdes locekļi

Roberts Blumbergs

Vaira Inta Pelēķis-Christopher

Guna Mundheim

Andris Ramāns

Pīters Aloizs Ragaušs

Jānis Priedkalns

Tālr. +618 8379 6983 | E-pasts: jpuika@bigpond.com

Andra Ronis

Tālr. +612 9745 1435 | E-pasts: andra.ronis@gmail.com

Iveta Laine

Tālr. +613 9876 1448 | E-pasts: ALRedakcija@netspace.net.au