Latvijas Universitātes (LU) fonda mecenāts “Mikrotīkls” kopā sniegs vairāk kā 800 000 EUR finansiālo atbalstu, lai palīdzētu dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomas pētniekiem iegādāties nepieciešamās iekārtas. Sniegtais atbalsts ļaus pētniekiem produktīvāk attīstīt tālākās gaitas zinātnes laukā. Kopā atbalstu saņems 9 projekti, sasniedzot kopsummu 842 884 EUR.

Finansētās iekārtas:

  1. Zebrzivtiņu laboratorijas uzlabošana - platforma zebrzivtiņu pavairošanai un eksperimentālo modeļu ieviešanai (110 000 EUR), mērķis: uzlabot LU zebrzivtiņu laboratoriju ar lielāku pilnībā automatizētu zivju audzēšanas sistēmu un mikroskopu sistēmu, kas ļautu veikt eksperimentālās manipulācijas zebrzivtiņās un atvieglotu daudzveidīgu zivju modeļu izstrādi, kas veicinātu zināšanu pārnesi no laboratorijas uz klīniku. Dr. Vadims Parfejevs;
  2. Termogrāfijas metodes izmantošanas iespējas anestēzijas efektivititātes noteikšanā (11 128 EUR), mērķis: izmantojot termogrāfijas kameru paaugstināt pacientu drošību Latvijas klīnikās, lai būtu iespēja salīdzināt dažādu periferēro nervu bloku izdošanās gadījumu skaitu pirms operācijas uzsākšanas. Asoc. prof. Aleksejs Miščuks;
  3. Aprīkojums inovatīvu radionuklīdu pielietojumu medicīnā un enerģētikā pētījumiem (75 000 EUR), mērķis: izveidot atbilstošu infrastruktūru pētījumu veikšanai par radionuklīdu pielietojumiem medicīna un enerģētikā. Vadošā pētniece Elīna Pajuste;
  4. No leņķa atkarīgs magnetotransports inovatīvu materiālu un nanoelektronikas ierīču kvantu īpašību raksturošanai (33 473 EUR), mērķis: projekta mērķis ir radīt jaunas iespējas izciliem kvantu materiālu un nanoelektronikas ierīču pētījumiem, aprīkojot pieejamo slēgtā cikla kriostatu ar rotatora tipa paraugu turētāju. Zemā temperatūrā elektronu uzvedību nosaka kvantu interference, bet magnētiskais lauks maina šīs interferences nosacījumus. Ar projekta atbalstu iegādātā iekārta pavērs iespēju mērīt elektrisko īpašību atkarību no magnētiskā lauka virziena, tādējādi iegūstot unikālu zinātnisku informāciju un pierādījumus Latvijā radīto materiālu un ierīču kvantu funkcionalitātei. Vadošā pētniece Gunta Kunakova;
  5. Skenējošā infrasarkanā lāzera infrastruktūras atjaunošana (113 508 EUR), mērķis: nomainīt lāzercentra nefunkcionējošo Ti:safīra lāzeru pret jaunu un jaudīgāku modeli. Vadošais pētnieks Florians Gābauers;
  6. Vienlaicīgas termiskās analīzes iekārtas un portatīva tritija monitora iegāde radiācijas ķīmijas un radioķīmijas pētījumu vajadzībām (150 000 EUR), mērķis: iegādāties vienlaicīgas termiskās analīzes iekārtu un portatīvu tritija monitoru radiācijas ķīmijas un radioķīmijas pētījumu vajadzībām. Dr.chem. Artūrs Zariņš;
  7. Dzīvu šūnu analizatorsistēmas Incucyte S3 iegāde augsta līmeņa šūnu bioloģijas pētījumu veikšanai (314 600 EUR), mērķis: augsta līmeņa dzīvu šūnu analizēšanas sistēmas iegāde un tīrtelpas funkcionālas izmantošanas uzsākšana, lai sekmētu jau esošās LU zinātniskās kapacitātes izaugsmi, pētījumu publicitātes iespējas, biotehnoloģijas studiju programmas studentu apmācību un jaunu starptautisku projektu pieteikumu iespējas. Vadošais eksperts Mārtiņš Borodušķis;
  8. Skaitļošanas klastera pastāvīgas lielo datu glabātuves nodrošināšana (21 175 EUR), mērķis: piedāvāt LU skaitļošanas centra lietotājiem iespēju ilgstoši glabāt liela apjoma datus un veikt augstas raudzes pētījumus. Pētnieks Jurijs Ješkins;
  9. Lāzera metināšanas iekārtas iegāde (14 000 EUR), mērķis: iegādāties lāzera metināšanas iekārtu, ar kuru plānots veikt pētniecības darbu, izpētot dažādu elektromagnētisko iedarbību ietekmi uz dažādu materiālu lāzera metināšanu. Vadošais pētnieks Imants Kaldre.

Sveicam visus ieguvējus!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par mecenātu “Mikrotīkls” 

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada.

Dalīties

Saistītais saturs

Mikrosensoru sistēma pētījumiem alternatīvās enerģijas jomā
08.04.2024.

Mikrosensoru sistēma pētījumiem alternatīvās enerģijas jomā

Noskaidrots Vitauta Tamuža balvas ieguvējs
11.03.2024.

Noskaidrots Vitauta Tamuža balvas ieguvējs

Noskaidrots Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendijas ieguvējs
28.02.2024.

Noskaidrots Alfrēda M. Zoltnera izcilības stipendijas ieguvējs

Noskaidroti SIA “Mikrotīkls” stipendijas ieguvēji
26.10.2022.

Noskaidroti SIA “Mikrotīkls” stipendijas ieguvēji