Kristapa Morberga stipendija

Kristaps Morbergs (1844-1928) ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš LU kopumā dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. K. Morberga dāsnums ir sniedzis iespēju izmaksāt K. Morberga stipendijas saskaņā ar viņa testamentā pausto gribu.

Dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai.
Ik gadu stipendijas piešķir, pamatojoties uz LU fonda Kristapa Morberga stipendijas nolikumu.


Stipendija paredzēta: visu LU bakalaura studiju programmu studentiem, sākot no 2. kursa.

Stipendiju skaits: 14.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda bijušais valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis (komisijas priekšsēdētājs), LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU Juridiskās fakultātes docents Dr. iur. Edvīns Danovskis, LU Bioloģijas fakultātes docents Dr. biol. Guntis Tabors, LU Finanšu plānu nodaļa, Grāmatvedība un Infrastruktūras plānu nodaļas vadītājs Māris Lazdiņš un LU SP sociālā virziena vadītāja Eva Kiršteine.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

Pirmās stipendijas tika piešķirtas 2001. gadā. Ar visu ieguvēju sarakstu konkrētajā akadēmiskajā gadā iespējams iepazīties, apskatot sadaļu "Lepojamies / Stipendiāti".

2023./2024. akad. g. stipendiāti: Andris Aleksandrs Priedītis, Anželika Litvinoviča, Pauls Kauķis, Pola Ļaksa, Ance Priedniece, Alise Zita Zeidaka, Emīls Šmits, Džekija Eilande, Reinis Isaks, Anna Kristīna Trautmane, Kristīne Kramēna, Margarita Baranova, Timurs Ragozins, Ronalds Turnis, Alberts Bilzēns.

2022./2023. akad. g. stipendiāti: Rūdolfs Jānis Zabolockis, Ronalds Turnis, Andris Aleksandrs Priedītis, Alise Zita Zeidaka, Margarita Baranova, Laura Luīze Dumbre, Pauls Bertrams Klucis, Ance Priedniece, Antonija Rimša, Silva Bērziņa, Džekija Eilande, Gvido Jaunzems, Egija Rubene, Ivanna Atava. 

2021./2022. akag. g. stipendiāti: Dārta Laursone, Mišela Sivaka, Gunda Oja, Pola Ļaksa, Elza Marija Zacmane, Tatjana Kiseļova, Agnese Brokāne, Kaspars Stivriņš, Rūdolfs Jānis Zabolockis, Anitra Zīle, Sandra Podvinska, Annija Pozņaka, Valdemārs Felcis, Laura Pauniņa, Kristaps Čivkulis.

2020./2021. akad. g. stipendiāti: Jēkabs Akermanis, Anna Grabovska, Mišela Sivaka, Oļesja Rogoza, Ksenija Bahire, Patrīcija Anna Vavilova, Maija Ustinova, Andis Draguns, Tomass Stepiņš, Rota Lāce, Patrīcija Paulīne Kotoviča, Elizabete Laiviņa, Ņikita Kovaļovs

2019./2020. akad. g. stipendiāti: (veselības, eksaktajās un dabaszinātnēs) Svjatoslavs Kistkins, Artūrs Mazarēvičs, Daniils Vladimirovs, Matīss Apinis, Ksenija Korotkaja, Rihards Ruska, Andis Draguns, Beāte Krūze, Elizabete Laiviņa; (humanitārajās zinātnēs) Rota LāceAlise Švandere, Jēkabs Jānis Akermanis, Baiba Plakane; (sociālajās zinātnēs) Raivo Vilcāns.

2018./2019. akad. g. stipendiāti: (LU veselības, eksaktajās un dabaszinātnēs) Andis Draguns, Artūrs Šilaks, Haralds Baunis, Svjatoslavs Kistkins, Matīss Apinis, Helvijs Niedra; (LU humanitārajās zinātnēs) Līva Kukle, Alise Pokšāne, Toms Pāvils, Ieva Melgalve, Signe Viška, Laura Kļaviņa; (LU sociālajās zinātnēs) Anna Patrīcija Mālere, Marija Stefānija Skudra, Kristīne Sikora; (RTU) Pāvels Dadojenkovs, Andris Jeminejs, Ieva Stradiņa, Undīne Ģemze, Renāts Kristaps Grīnfelds un Ivo Liepa.


Padomi izcilai esejai!