"Delfi" stipendija

Mecenāts "Delfi" ir vadošais un uzticamākais ziņu medijs Latvijā, tādēļ tikai likumsakarīgi – arī populārākais ziņu portāls un viena no apmeklētākajām tīmekļvietnēm Latvijā, kas piedāvā ziņas, analītiskus materiālus, izklaidējošu un padomu žurnālistiku dažādās multimediālās platformās.

“Jauno žurnālistikas studentu atbalstīšana nav tikai altruistisks žests. Šobrīd ļoti labi redzams, ka žurnālistikā, kad tiek meklētas papildu darba rokas, bieži tiek uzrunāti vieni un tie paši cilvēki, jo pieredzējušu profesionāļu darba tirgū nav nemaz tik daudz. Ir iespēja vai nu sērīgi pieņemt šo faktu, turpināt par šiem cilvēkiem konkurēt ar vēl tiem dažiem Latvijā palikušajiem nacionāla mēroga neatkarīgajiem medijiem, vai arī darīt kaut ko, lai mediju darba tirgū ienāktu jauni censoņi. Esmu redzējis iepriekš, kā “Delfi” stipendija palīdz ievest darba tirgū jaunus un talantīgus žurnālistus, tāpēc ir tikai loģiski šo stipendijas projektu turpināt,” saka "Delfi" mediju grupas galvenais redaktors Filips Lastovskis.


Stipendija paredzēta: visu akreditēto Latvijas augstskolu studenti, sākot no 2. kursa, kā arī maģistrantūras un doktorantu studenti, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammās

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apjoms: 5 000 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāta pārstāvis, "Delfi" mediju grupas galvenais redaktors Filips Lastovskis (komisijas priekšsēdētājs), mecenāta pārstāvis, "Delfi Plus" redaktore Vita Dreijere, LU SZF dekāns Jānis Ikstens, LETA galvenais redaktors Pēteris Zirnis, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa. 


Padomi izcilai esejai!­


Papildus nosacījumi:

• students ir centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - Anna Apīne (RSU) un Klinta Dzelme Kola (LU SZF).

2022./2023. akad. gadā - Līva Daniela Borisova (LU SZF), Everita Muceniece (LU SZF) un Marta Puzāka (RSU).

2021./2022. akad. gadā - Lāsma Ločmele (LU SZF) un Anna Luīze Ruskule (LU SZF).

2019./2020. akad. gadā – Laura Selīna Puķe (LU SZF) un Laine Fedotova (Vidzemes Augskola).

2018./2019. akad. gadā pirmās stipendijas iegūst – Lita Lūse (LU SZF) un Paula Anna Koškina (LU SZF).