SIA "BioSan"

Uzņēmumu "Biosan" nodibināja zinātnieku grupa no Latvijas Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūta. No 2005. gada "Biosan" ir Latvijas-Anglijas kopuzņēmums, kas ir uzstādījis sev mērķi kļūt par pasaules mēroga līderi dzīvās dabas zinātnēs (Life Science) - paraugu sagatavošanā un analītikā. Uzņēmuma filozofijas pamatā ir mūsdienīgas personālās, ar neparastām īpašībām apveltītas produkcijas attīstīšana paraugu sagatavošanai genomikas, proteomikas un celonomikas jomā. Jaunākās tendences ir diagnosticēšanas tehnoloģijas, kas ir paceltas līdz ģenētisko, metabolītisko un šūnu saslimšanas biopolimorfisma noteikšanas līmenim.

Vairāk par "Biosan": www.biosan.lv.

Atbalsts

Vairākus gadus "Biosan" atbalsta arī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti: Jauno ķīmiķu konkursu (2008, 2009, 2010) 500 EUR un Ķīmiķu dienas (vairāk nekā 5 gadus). Īpašs paldies par sniegto atbalstu T-krekliem Ķīmiķu dienām!

2001. gadā SIA „BioSan” atbalstīja Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes salidojuma reklāmas materiālu izdošanu 355,72 EUR apmērā.

2015. gadā SIA „BioSan” atbalsta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes organizēto „LU ķīmiķu pirmkursnieku pasākumu 2015” EUR 180 apmērā. 

2017. gadā atbalsta LU Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes organizēto „LU ķīmiķu pirmkursnieku pasākumu 2015” 250 eiro apmērā. Tāpat atbalsta 51. Starptautisko Mendeļejeva olimpiādi ar 200 EUR ziedojumu.

2018. gadā atbalsta "LU Ķīmijas fakultātes pasākumu pirmkursniekiem" 270 eiro apmērā.

2019. gadā atbalsta LU Bioloģijas fakultātes doktorantūras studenti Ditu Gudro, ziedojot 1 500 eiro stipendijas izveidei.

2020. gadā ziedo 3 000 eiro pētniecības stipendijai. 

2021. gadā ziedo 6 000 eiro pētniecības stipendijai. 

Paldies par atbalstu!

MĒNEŠA MECENĀTS