"Biosan" prezidents, uzņēmuma dibinātājs Dr. biol. Vasilijs Bankovskis. Foto no personīgā arhīva.

Latvijas Universitāte (LU) ir vadošā Latvijas zinātnes augstskola. Roku rokā ar LU fondu mecenāti atbalsta un veicina LU pētnieku zinātnisko darbību kā vietējā, tā starptautiskā mērogā, un rezultāti ir teicami. Medicīniskās bioloģijas, izpētes un tehnoloģiju uzņēmums, kā arī ilggadējs un uzticams mecenāts “Biosan” piešķīris stipendiju molekulārbioloģei Ditai Gudrajai.

Sadarbībā ar LU fondu “Biosan” rīkoja LU studentu un mācībspēku radošo konkursu, perspektīvākajam pētniekam sniedzot vienreizēju 1 500 eiro stipendiju augstas raudzes un plaša mēroga starptautiskas zinātniskās konferences apmeklējumam. Stipendijas mērķis ir veicināt un atbalstīt dzīvības un medicīnas zinātņu jomas doktorantūras studentu pētniecību Latvijas Universitātē un starptautiskā mērogā. Konkursa laureāte, jaunā pētniece Dita Gudrā nesīs Latvijas un savas alma mater vārdu pasaulē ar jaunu spozmi.

LU absolventi – izgudrotāji un novatori

Uzņēmumu "Biosan" 1992. gadā nodibināja jauno zinātnieku grupa, tai skaitā LU Bioloģijas fakultātes absolvents, bioloģijas doktors Vasilijs Bankovskis. No 2005. gada "Biosan" ir Latvijas un Lielbritānijas kopuzņēmums, kas vēlas kļūt par pasaules mēroga līderi dzīvo dabas zinātņu paraugu sagatavošanā un analītikā. “Biosan” jau vairāk nekā 25 gadus Latvijā rada inovācijas laboratorijas iekārtu ražošanā. Turklāt daudzi “Biosan” darbinieki ir beiguši LU, vairākums tieši LU Bioloģijas un Ķīmijas fakultāti. Uzņēmuma filozofijas pamatā ir mūsdienīgas personālās, ar neparastām īpašībām apveltītas produkcijas attīstīšana paraugu sagatavošanai genomikas, proteomikas un celonomikas jomā. Diagnosticēšanas tehnoloģijas tiek pilnveidotas, izmantojot jaunākās tendences pētniecībā un izprotot pētnieku vajadzības, strādājot laboratorijā. Daudzi iekārtu konstrukcijā iekļautie principi ir patentēti.

Jo izglītotāka ir valsts, jo tā ir konkurētspējīgāka pasaules arēnā. “Biosan” atbalsta jauno zinātnieku projektus, jo ir pietiekami kompetents un spējīgs novērtēt perspektīvā konkrēta projekta rezultativitāti un lietderīgumu. “Atbalstot LU jaunos zinātniekus, mēs palīdzam celt augstākās izglītības kvalitāti ar mērķi vienādot izglītības līmeni ar pasaules vadošām universitātēm,” savu motivāciju ziedot augstākajai izglītībai skaidro “Biosan” prezidents V. Bankovskis. Veiksmīga sadarbība tiek īstenota, ieviešot laboratoriju darbplūsmā jaunākās tehnoloģijas. “Dzīvības zinātņu joma šobrīd ir pasaulē viena no visstraujāk augošām sfērām, un “Biosan” aktīvi strādā, lai apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu. Tāpēc mēs esam ieinteresēti Latvijas jauno speciālistu sagatavošanā īpaši dzīvības zinātņu nozarē, lai veidotu dzīvu konkurenci ar pasaules vadošo universitāšu absolventiem,” turpina V. Bankovskis, uzsverot kvalitatīvas izglītības nozīmīgumu. Uzņēmuma saimei ar LU ir izveidojušās draudzīgas un radošas attiecības, balstītas uz abpusēju sapratni un izdevīgumu. Atbildot uz jautājumu “Kādēļ ziedojat Latvijas Universitātei?”, V. Bankovskis nevilcinoties atbild, ka “tā ir tīri sociālā nepieciešamība – atbalstīt savu alma mater”.

LU studente redz Latviju plaukstam

Stipendijas ieguvēja M.Sc. biol.  Dita Gudrā ir LU Bioloģijas fakultātes 3. studiju gada doktorante. Talantīgā un mērķtiecīgā pētniece savu studiju ceļu uzsāka Latvijas Universitātē, izvēloties Bioloģijas bakalaura studiju programmu ar ievirzi mikrobioloģijā un molekulārajā bioloģijā, taču, tuvojoties studiju noslēgumam, apjauta, ka vēlas gūt plašāku priekštatu par molekulāro bioloģiju un ar bioloģiju saistīto datu apstrādi, tādēļ studijas maģistrantūrā turpināja Luksemburgas Universitātē. “Studijas Luksemburgā sniedza plašas un pietiekami dziļas zināšanas par dažādu “-omics” paraugu un datu apstrādi, lai tās spētu veikt arī patstāvīgi, tādēļ pēc universitātes absolvēšanas atgriezos Latvijā un iestājos LU Bioloģijas fakultātes doktora studiju programmā,” piebilst D. Gudrā, kura savu promocijas darbu izstrādā Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrā (BMC) vadošā pētnieka Dāvida Fridmaņa vadībā.

“Iesaku ikvienam izmantot Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes fonda sniegtās iespējas studiju atbalstam un kompetences celšanai, jo, tikai uzdrošinoties un iesākot ceļu, ir iespējams tikt līdz mērķim. Gan Latvijas Universitāte, gan Latvijas Universitātes fonds un tā mecenāti ir atvērti mērķtiecīgiem studentiem, kuri vēlas redzēt Latviju plaukstam,” iedrošina Dita Gudrā.

Stipendiāte papildinās zināšanas par mikrobiomu

Doktora darbā tiek pētīta Helicobacter pylori eradikācijas terapijas ilglaicīgā ietekme uz pacientu zarnu trakta mikrobiomu un paplašinātā spektra β-laktamāzes kodējošo gēnu dažādību un izplatību, kuri ir tieši saistīti ar baktēriju rezistences veidošanos pret antibiotiku preparātiem. Pētījuma ietvaros viena no galvenajām metodēm ir jaunākās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģija DNS nukleotīdu secības noteikšanai, lai ar dažādiem datu analīzes rīkiem pacientu paraugos noteiktu mikroorganismu taksonomisko profilu un ar rezistenci saistīto gēnu izplatību.

Pateicoties mecenāta “Biosan” piešķirtajai stipendijai, man ir iespēja iegūt jaunas, kā arī papildināt jau esošās zināšanas cilvēka mikrobioma izpētes jomā. Šāda veida pētījumi ir nozīmīgi no zinātnes viedokļa, lai izprastu cilvēka un mikroorganismu mijiedarbību un tā ietekmi par cilvēkā notiekošajiem fizioloģiskajiem procesiem, kura sniedzas no mikroorganismu veiktās B12 vitamīna sintēzes zarnās līdz pat veselīgai nervu sistēmas darbībai un emocionālā līdzsvara regulācijai. Stipendiju izmantošu, lai apmeklētu starptautisko zinātnisko konferenci “International Scientific Conference Probiotics, Prebiotics, Gut microbiota and Health”, kas norisināsies Prāgā, Čehijā, lai prezentētu līdz šim iegūtos pētījuma rezultātus par H. pylori eradikācijas ilgtermiņa ietekmi uz cilvēka zarnu trakta mikrobiomu, un, lai iepazītos ar jaunākajiem un aktuālākajiem pētījumu rezultātiem no nozares prominentākajiem profesionāļiem,” tā ar saviem tuvākajiem plāniem dalās BMC zinātniskā asistente, stipendijas ieguvēja D. Gudrā.

 

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

EN: PATRON OF THE MONTH. The company founded by UL graduates stimulates UL student excellence

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu
17.12.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Sidnejietis Timermanis veicina tautsaimniecības uzplaukumu

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija
26.11.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Pētera Alunāna sirds filantropija

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus
22.07.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU Goda doktors Pauls A. Janmeijs atbalsta jaunos fiziķus

MĒNEŠA MECENĀTS. Vaira Pelēķis velta piemiņas stipendiju savai sirdsdraudzenei
18.06.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Vaira Pelēķis velta piemiņas stipendiju savai sirdsdraudzenei

MĒNEŠA MECENĀTS. LU absolventu dibināts uzņēmums stimulē LU studentu izcilību
30.05.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. LU absolventu dibināts uzņēmums stimulē LU studentu izcilību

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs
25.03.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Latgaļu filantrops Amerikā: Pīters A. Ragaušs

MĒNEŠA MECENĀTS. Zariņu ģimene: Altruisma priekšzīme
17.01.2019.

MĒNEŠA MECENĀTS. Zariņu ģimene: Altruisma priekšzīme