Biosan

No 2005. gada „Biosan” ir Latvijas-Anglijas kopuzņēmums, kas ir uzstādījis sev mērķi kļūt par pasaules mēroga līderi dzīvās dabas zinātnēs (Life Science)- paraugu sagatavošanā un analītikā.

Uzņēmuma filozofijas pamatā ir mūsdienīgas personālās, ar neparastām īpašībām apveltītas produkcijas attīstīšana paraugu sagatavošanai genomikas, proteomikas un celonomikas jomā. Jaunākās tendences ir diagnosticēšanas tehnoloģijas, kas ir paceltas līdz ģenētisko, metabolītisko un šūnu saslimšanas biopolimorfisma noteikšanas līmenim.

Atbalsts!

2016. gadā Ziedo 150 EUR, lai atbalstītu Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes organizēto pasākumu “LU Ķīmiķu pirmkursnieku pasākums “LODE 2016”

2017. gadā ziedo 250 EUR Ķīmijas fakultātes pirmkursnieku pasākumam, 200 EUR ziedo Ķīmiķu dienu pasākumam.

2018. gadā ziedo 250 EUR pirmkursnieku pasākumam. 

2019. gadā ziedo 1 500 EUR, LU studentu un mācībspēku radošajam konkursam.

2020. gadā ziedo 3 000 EUR, lai piešķirtu stipendiju vienam studentam, 1 800 EUR Letera stipendijai.

2021. gadā ziedo 6 000 EUR, lai piešķirtu pētniecības stipendiju.


Stipendiāti

2021./2022. akad. gadā - Inese Mauriņa, Zane Baltāne, Baiba Brikovska, Zanda Rozmane, Danija Maļceva 

2020./2021. akad. gadā stipendiju saņem Inese Mauriņa.

Paldies par atbalstu!