Latvijas korporāciju apvienības Tēvijas fonds

Tēvijas fondu 1969. gada 13. jūnijā dibināja Latvijas Korporāciju apvienība, lai apvienotu individuālu korporāciju locekļu ziedojumus lielākās summās, ar kurām var jūtami atbalstīt latviskus izglītības centienus. Tās darbu veic Tēvijas fonda komisija un to pārrauga Latvijas Korporāciju apvienība. Organizācijas mērķis ir pacelt korporāciju prestižu akadēmiskās aprindās un studējošās jaunatnes vidū.
Latvijas korporāciju apvienības Tēvijas fonda kasieris Fraternitas Academica filistrs Andrejs Baidiņš pastāstīja, ka Tēvijas fondam sadarbība ar LU fondu aizsākās 2006. gadā, kad LU fonds viesojās Amerikā un iepazīstināja Tēvijas fondu ar stipendijas "Ceļamaize" mērķiem.
A. Baidiņš studentiem novēl labas sekmes un nenogurt dzīves cīņā.

Atbalsts

Latvijas Korporāciju apvienības Tēvijas fonds iespēju robežās ik gadu sniedz atbalstu.
Latvijas Korporāciju apvienības Tēvijas fonds ir sociālās stipendijas „Ceļamaize 2009”, „Ceļamaize 2010”, "Ceļamaize 2011" un "Ceļamaize 2012" atbalstītājs.
2013. gadā stipendijai "Ceļamaize'13" Tēvijas fonds sniedza atbalstu 3 000 USD apmērā.
2014. gadā Tēvijas fonds turpina atbalstu stipendiju programmai "Ceļamaize", ziedojot 3 000 USD.
2015. gadā Tēvijas fonds atbalsta stipendiju programmu "Ceļamaize", piešķirot 1 000 USD.

Paldies par atbalstu!