Studentu korporācijas "Lettonia" Filistru palīdzības biedrība

Organizācija (1993), kas apvieno studijas beigušos korporantus – filistrus, lai veicinātu to ieguldījumu “Lettonia” plaukšanā kā Latvijā, tā ārpus tās. Tās biedri "Lettonia" pastāvēšanas laikā izkopto tradīciju garā morāli un materiāli atbalsta studējošos un veicina viņu tālāko izglītību, tostarp, veicinot nacionālās, kultūras un valstiskās idejas.

Viens no ziedotājiem ir Kārlis Visvaldis Preiss (1935-2020). Viņš ir dzimis 1935. gada 3. februārī Priekulē, Latvijā. Bēgļu gaitās nonācis ASV, kur pavadījis visu atlikušo dzīvi, iesaistoties vietējās latviešu kopienas sabiedriskajā dzīvē. K.V. Preiss devies mūžībā 2020. gada 19. maijā Klintonā, Ņūdžersijas štatā.

Atbalsts

"Lettonia" Filistru palīdzības biedrība pirmo reizi stipendijas piešķīra 2008. gadā. Atbalsts tiek piešķirts uz vienu semestri.

2015. gadā Kārlis V. Preiss stipendiju fondam ziedo 5 000 USD (4 391 EUR).
2013./2014. ak. gadā piešķirtas divas stipendijas, tās ieguvuši: Oskars Stulbergs un Artūrs Pizičs.
2012./2013. ak. gadā piešķirtas četras stipendijas, kuras ieguva: Artūrs Pizičs (535 EUR),  Mārtiņš Gudrītis (535 EUR), Mārtiņš Sarma (715 EUR),  Oskars Stulbergs (715 EUR).
2011./2012. ak. gadā piešķirtas divas stipendijas (katra 535 EUR apmērā), tās ieguva: Aigars Lavrinovičs un Kristaps Kalniņš.
2010./2011. ak. gadā piešķirtas trīs studentu korporācijas “Lettonia” Filistru Palīdzības biedrības finansētās „Lettonia” akadēmiskās stipendijas (katra 535 EUR apmērā). Tās ieguva: Aigars Lavrinovičs, Artūrs Špaks, Mārtiņš Sarma.
2009./2010. ak. gadā piešķirtas trīs „Lettonia” akadēmiskās stipendijas (katra 535 EUR apmērā), tās ieguva: Dāvis Drēziņš, Kristaps Ozoliņš, Arvils Zeltiņš.
2008./2009. ak. gadā tika piešķirtas trīs stipendijas (katra 535 EUR apmērā), stipendijas ieguva: Ivo Brūvers un Māris Veismanis.

Paldies par atbalstu!