Rasma un Ģirts Kundziņi

Mecenāts Ģirts dzimis 1940. gada 5. janvārī, savukārt mecenāte Rasma ir dzimusi 1946. gada 4. jūnijā. Rasma ir dzimusi Vācijā, kur pēc DP (displaced persons) nometnes gadiem ģimene nokļuva Ņujorkā, kur nodzīvoja visus trimdas gadus. Ģirts ir dzimis Turcijā, kur vectēvs bija latviešu sūtnis, vēlāk atgriezās Rīgā un šeit nodzīvoja pavisam īsu laiku, līdz brīdim, kad bija jādodas uz Vāciju. Sešpadsmit gadu vecumā Ģirts ar savu māti pārcēlās no Zviedrijas uz Ņujorku, kur dzīvo arī šobrīd. Kundziņu pāris ir absolvējuši vietējās skolas, kur ieguva maģistra grādus – Ģirts inženieru zinātnē, Rasma socioloģijā ar pamatskolas tiesībām.

Ģirta Kundziņa ģimenes dzīles ir saistītas ar Latvijas Universitāti (LU), jo viņa tēvs Gerhards Kundziņš ir absolvējis LU ar kultūrinženiera grādu 1933. gadā. Savukārt, māte Ilga Kundziņa absolvēja LU tiesību zinātņu maģistra grādu 1944. gadā.

Ģirts un Rasma ir uzaudzinājuši divas meitas, kuras apmeklēja latviešu skolu savā pilsētā, kur nodzīvojuši visu šo laiku - Long Island. Ģimenei Latvija un latvietība ir svarīga, tāpēc to turpina dot arī savām meitām. “Mūsuprāt, katram bērnam pienākas kvalitatīva pamatizglītība. Tāpēc, lai varētu veidot pilnvērtīgu nākotni ir vajadzīgi dedzīgi un izcili skolotāji. Lasījām Latvijas laikrakstos, ka esot liels trūkums Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju strādnieki. Latvijas nākotnei ir svarīgi izglītot jaunus cilvēkus, lai tie spētu papildināt un turpināt Latvijas augšupeju. Vēlams atbalstīt centīgus studentus, lai tie varētu koncentrēties uz studijām un sasniegt savus mērķus,” saka Kundziņu ģimene.

Atbalsts

2021. gadā Rasma un Ģirts Kundziņi februārī veica 20 000 EUR lielu ziedojumu, lai atbalstītu divu studentu izglītību katru mācību gadu. Viena stipendija ir paredzēta pamatskolas skolotāju studiju programmā – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Otra stipendija paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģijā – Datorikas fakultātē.


Stipendiāti:

2021./2022. akad. gadā - Paula Sonita Deruma, Krišjānis Alliks