Džons Golde

Mecenāts Džons Golde (John Golde) (1931) dzimis Latvijā. Dž. Goldes vectēvs un tēvs absolvējuši LU Juridisko fakultāti. Pēc radinieku izsūtīšanas uz Sibīriju devies trimdā uz ASV, kur studējis mārketingu un projektu vadību. Pašlaik darbojas kā interneta projektu konsultants, mārketinga un tirdzniecības speciālists. Divu grāmatu autors.

Mecenāts atbalsta Latvijas Universitāti sava vectēva, LU Juridiskās fakultātes 1931. gada absolventa Teņa Goldes (1869-1949) piemiņai, kurš līdz izsūtījumam uz Sibīriju 1949. gadā strādāja par advokātu Rīgā un Rūjienā, un tēva Teņa Goldes (1907-1952) piemiņai.


Mecenāts Džons Golde (07.06.1939. - 31.05.2021.) devies aizsaulē 2021. gada 31. maijā. Izsakām līdzjūtību!
 


Atbalsts

2013. gads – pateicoties dāsnajiem ziedojumiem, LU JF izdevies īstenot vairākas sen lolotas ieceres, tostarp arī vienu no finansiāli apjomīgākajiem projektiem tās vēsturē – izveidot un iekārtot mūsdienīgu konferenču zāli ar pastāvīgām tulkošanas kabīnēm u.c. aprīkojumu. Tas izdevies, ieguldot ievērojamus pašu līdzekļus, kā arī pateicoties mecenāta sniegtajam atbalstam 5 000 ASV dolāru apmērā.

2013. gads – mecenāta otrais ziedojums (arī 5 000 ASV dolāru) izmantots profesionālas videokameras un apskaņošanas sistēmas iegādei, lai JF organizētās konferences, seminārus, tiesu izspēles un daudzus citus pasākumus padarītu pieejamus arī tiem, kas attiecīgās norises nevarēs vērot klātienē. Jaunās tehniskās iespējas nodrošinās izdevību veikt dažādu pasākumu augstas izšķirtspējas videoierakstu, kā arī translēt tiešraides internetā.

2015. gadā mecenāts sniedz atbalstu LU Juridiskās fakultātes organizētajai ASV tiesību vasaras skolai (American Law Summer School) 4 032,26 EUR (5 000 USD) apmērā.

2015. gadā Džons Golde atbalsta LU studentu Biznesa inkubatoru, ziedojot 4 032,26 EUR (5 000 USD) LU Biznesa ideju fondā.

2016. gadā mecenāts turpina atbalstīt LU studentu Biznesa inkubatoru un ziedo vēl 4789,73 EUR (5 000 USD) LU Biznesa ideju fondā.

2017. gadā Džons Golde turpina atbalstīt Biznesa ideju fondu, ziedojot 8 658 eiro (10 000 USD).

Paldies par atbalstu!