Elizabete Akmentiņa

Mecenāte Elizabete Akmentiņa (1920-2014) dzimusi Kārsavas novadā 1920. gada 27. jūnijā. Otrā pasaules kara seku dēļ 1949. gadā ar ģimeni tika izsūtīta uz Amūras apgabalu Sibīrijā. Pēc atgriešanās 1957. gadā visu dzīvi ir strādājusi kolhozā.

Atbalsts

2007. gada 11. septembrī Latvijas Universitātei nodeva savu nekustamo īpašumu „Apiņu mājas” Malnavā, Kārsavas novadā, kā arī atdāvināja kompensācijas un privatizācijas sertifikātus.

Pateicoties ziedojumam, 2009./2010. ak. gadā septiņi LU studenti saņēma stipendiju „Ceļamaize 2009”.

Paldies par atbalstu!