Ziemeļelbas mācītāju apvienība

Verein der Pastorinnen und Pastoren in Nordelben

Reliģiskā organizācija ir dibināta Vācijā. Apvienībā ir apvienojušās trīs neatkarīgas asociācijas – Meklenburgas mācītāju asociācija, Pomerānijas protestantu asociācija un Ziemeļelbas mācītāju asociācija (VPPN) – ar mērķi sekmēt ordinēto personu kopienu, apmainoties ar idejām, veicot kopīgas apmācības un sadarbību baznīcas misijā. Visas trīs asociācijas ir vācu protestantu mācītāju apvienības asociācijas locekles, kur ir gandrīz 20 000 biedru. Organizācija uztur labus kontaktus ar Latvijas teologiem un mācītājiem.

Apvienība atbalsta sabiedriski aktīvus LU Teoloģijas fakultātes visu konfesiju teoloģijas un reliģijas zinātnes studentus un studentes.

"Mūsu sadarbība ar LU Teoloģijas fakultāti aizsākās pēc dzelzs priekškara krišanas. Uzskatām, ka ir svarīgi stiprināt teoloģijas un reliģijas zinātni, tāpēc jau kopš 1995. gada atbalstām studentus un piešķiram stipendijas. Mēs sveicam Latvijas Universitāti tās simtgadē un esam lepni, ka varam sniegt savu ieguldījumu Latvijas zinātnei un gara brīvībai," stāsta Helmuts Brauers, Ziemeļelbas mācītāju apvienības vadītājs.

Vairāk par Ziemeļelbas mācītāju apvienību >>

 

Atbalsts

Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija tiek piešķirta kopš 2006. gada.

2021. gadā turpina atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes studentus, ziedojot stipendijai 6 000 eiro. 

2020. gadā turpina atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes studentus, ziedojot stipendijai 6 000 eiro. 

2019. gadā turpina atbalstīt LU Teoloģijas fakultātes studentus, ziedojot stipendijai 6 000 eiro.

2018. gadā ziedo 6 000 eiro stipendiju fondam.

2017. gadā atsāk piešķirt Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendijas, ziedojot 6 000 EUR.

 

Stipendiāti

2022./2023. akad. g. - Zane Butnāre.

2021./2022. akad. g. Uģis Pallo un Judīte Zusmane.

2020./2021. akad. g. - Robets Galvāns un Anna Norvele. 

2019./2020. akad. g. – Uģis Pallo un Aleksejs Gaļperns.

2018./2019. akad. g. – Anna Dobele un Annija Jenča.

2017./2018. akad. g. – Endija Latvena un Dāvis Sargūns. Katras stipendijas apmērs ir 3 000 EUR/akad. gadā.

 

Paldies par atbalstu!