Zvejnieka fonds

Zvejnieka fonds dibināts 1990. gadā Amerikas Savienotajās valstīs. Fonds finansēja stipendijas ar gadskārtējiem, stipendiju finansēšanai paredzētiem piešķīrumiem Latvijas Universitātei ar mērķi veicināt Latvijas jauniešu studijas ārzemēs maģistra vai doktora grāda iegūšanai.

Zvejnieka fonda stipendijas piešķīra izcili sekmīgiem LU bakalaura grāda ieguvējiem studiju turpināšanai maģistratūrā vai doktorantūrā kādā no ārvalstu augstskolām. Priekšroka stipendijas saņemšanai bija LU akadēmiskā personāla locekļiem.

Fonds dibināts pēc Andreja Zvejnieka (1920-2001) iniciatīvas. Dzimis Latvijā, bet 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Zviedriju, vēlāk uz ASV. Bijis talantīgs ķīmiķis, veiksmīgs uzņēmējs, kā arī savas tautas patriots. Strādājot rūpnīcā, ievēroja, ka pārstrādājot radušos atkritumus, veidojas vērtīga substance. Noslēdza līgumu ar rūpnīcu, ka tikai viņš iepirks atkritumus, lai attīstītu savu biznesu, kas arī ienesa peļņu. To pārdeva, kad tas sasniedza kulmināciju. 

Atbalsts

Stipendijas piešķīra un pārraudzīja Latvijas Universitātes mācību prorektora iecelta un apstiprināta Zvejnieka fonda Stipendiju komisija. Katru gadu atkarībā no iesniegumu skaita, komisijas dotā pretendentu vērtējuma un Zvejnieka fonda piešķirto līdzekļu apjoma tika piešķirtas viena vai vairākas stipendijas 5 000 - 25 000 USD apmērā. Stipendiju piešķīra uz 1 gadu.

Paldies par atbalstu!