"Accenture" Latvijas filiāle

"Accenture" ir starptautiska kompānija – viens no ievērojamākajiem un progresīvākajiem uzņēmumiem Latvijā un pasaulē, kas nodrošina vadības konsultācijas, tehnoloģiskos risinājumus un ārpakalpojumus vairak neka 120 valstis.

"Accenture" Latvijas filiāle ir izveidota 2002. gadā, tās darbinieki piedalās starptautiskos projektos Skandināvijas un Eiropas valstīs.  Starptautiskais uzņēmums, būdams tendenču noteicējs IT jomā, nepārtraukti rada inovācijas un apmāca nozares speciālistus.

"Mēs esam ieinteresēti sadarboties ar ikvienu, kurš ir gatavs mācīties, radoši strādāt un veidot savu karjeru," tā pauž uzņēmuma direktors, LU absolvents Maksims Jegorovs.
 

Atbalsts

"Accenture" Latvijas filiāle atbalsta LU kopš 2008. gada.

"Accenture" finansiāli ir atbalstījis pasākumus "Studentu paradīze 2008" un „Fizmatdienas 2009”.
2010. gadā "Accenture" Latvijas filiāle atbalstīja LU Datorikas fakultātes izglītības attīstības projektus - 4.septembrī notikušos „Pirmsaristoteļa svētkus" 1. kursa studentiem 2 850 EUR apmērā un 10.decembrī notikušo „Programmētāju dienu 2010” 3 560 EUR apmērā.
2011. gadā "Accenture" Latvijas filiāle atbalstīja LU Datorikas fakultātes projektu "Pirmsaristotelis 2011" 6 400 EUR apmērā.
2012. gadā – atbalsts Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursam (3 560 EUR, LU Datorikas fakultātes ikgadējam pasākumam "PirmsAristotelis 2012" (6 400 EUR) un LU Datorikas fakultātes rīkotajam pasākumam "Latvijas Programmētāju diena 2012" (850 EUR .
2013. gadā Accenture sniedza atbalstu LU Datorikas fakultātes organizātajai konferencei ICALP 2013 - 40. Starptautiskais Automātu, valodu un programmēšanas kolokvijs – 1 450 EUR apmērā, atbalstīja LU Datorikas fakultātes pirmkursnieku pasākumu "Pirmsaristotelis 2013" 6 400 EUR apmērā, kā arī Programmētāju dienas norisi 2249,29 EUR apmērā.
2014. gadā Accenture Latvijas filiāle veic ziedojumu 1 800 EUR apmērā ar mērķi atbalstīt standarta programmēšanas pamatu indikatoru izstrādi, LU DF "PirmsAristotelis 2014" projekta norisi 6402,92 EUR apmērā, kā arī 5 100 EUR apmērā atbalsta Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursu un 1 400 EUR apmērā atbalsta ikgadējo Programmētāju dienu (Lēdijas Lavleisas balvas pasniegšana) norisi.

2015. gadā Accenture Latvijas filiāle atbalsta Latvijas augstskolu Datorikas (informātikas) bakalauru un maģistru darbu konkursu 5500 EUR apmērā, kā arī nodrošina prakses stipendijas LU Datorikas fakultātes studentiem, ziedojot šīm mērķim 195 631,55 EUR.

2016. gadā turpina atbalstīt fondu, ziedojot 273 921,24 EUR Datorikas fakultātes un IT jomas attīstībai, t.sk. atbalstot Latvijas augstskolu IT bakalaura un maģistra darbu konkursu ZIBIT 2016.

2017. gadā "Accenture" Latvijas filiāle nodrošina prakses stipendijas LU Datorikas fakultātes studentiem, ziedojot šīm mērķim 164 989,72 EUR, kā arī atbalsta Datorikas fakultātes Programmētāju dienu 1 400 EUR apmērā, atbalsta Datorikas fakultātes Pirmsaristoteli "Sējiens" 6 400 EUR apmērā, tāpat atbalsta projektu studijas "DF LAB" tapšanu 20 000 EUR apmērā un atbalsta Eksakto zinātņu dienas norisi 350 EUR apmērā, kā arī atbalsta CCC'17 konferenci 10 000 EUR apmērā.

2018. gadā atbalsta pasākumu "Ekselences balva 2018", ziedojot 2 000 eiro, pasākumu "Accenture/ DF Programmētāju diena 2018" 1 260 eiro apjomā, ziedo 5 760 EUR pasākumam DF Pirmsaristotelis "Sējiens 2018", Eksakto zinātņu dienu 500 eiro apmērā, ziedo 1 000 EUR balvai "Gada Fizmats 2018", kā arī ziedo 66 150 eiro prakses stipendijām.

2019. gadā turpina atbalstīt pasākumu "Ekselences balva 2019", ziedojot 3 000 eiro. Ziedo 6 400 EUR LU Datorikas fakultātes Pirmsaristotelim "Sējiens 2019".

2020. gadā ziedo 122 EUR LU fondam, 1 098 EUR ziedo Datorikas fakultātes pirmsaristotelim un 5 000 EUR ziedo Torņkalna vides kvalitātes uzlabošanai.

2021. gadā ziedo 90 EUR LU fondam un 810 EUR fizmatu dienām. 1220 eiro ziedo LU Datorikas fakultātes pirmsaristoteļa pasākumam.

2022. gadā ziedo 1 650 eiro Ekselences balvai.


Paldies par atbalstu!