Jānis Priedkalns

Latvijas Universitātes Goda doktors, zelta mecenāts Dr. med. Jānis Priedkalns (1934-2022) dzimis Latvijā, bet Otrā Pasaules kara laikā ar ģimeni atstājis savu dzimteni. Anatoms-histologs-embriologs, medicīnas zinātņu doktors J. Priedkalns dzīvoja Austrālijā.

Dr. med. J. Priedkalns bijis profesors vairāku valstu universitātēs, bija arī Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Divus gadus J. Priedkalns bijis profesors arī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. 1997.-2001. gadā bija Latvijas vēstnieks Apvienotajās Nācijās, kā arī bijis LR 6. Saeimas deputāts un pārstāvis Eiropas Padomē.

Mecenāts skaidro savu lēmumu ziedot LU:
"Latvijā ir gana daudz labu mērķu, kam vēlējos ziedot, tomēr izlēmu par atbalstu Latvijas Universitātei. Kad 1944. gadā desmit gadu vecumā atstāju Latviju, nevarēju iedomāties, ka sava darba mūža lielo daļu pavadīšu akadēmiskajā un zinātniskajā darbā ārzemēs. Iesaistījos medicīnas zinātņu jomā, veicot pētījumus neiroendokrinoloģijas disciplīnā, tas ir, smadzeņu un iekšējās sekrēcijas dziedzeru mijiedarbības pētniecībā. Šim mērķim arī esmu novēlējis šo ziedojumu.

Ar LU mani saista mana tēva veterinārmedicīnas un mātes teoloģijas studijas Latvijas Universitātē, kā arī mana paša darbība LU Medicīnas fakultātes atjaunošanā 1997. gadā un mācību darbs ar studentiem.

Kad pirmo reizi kļuvu par profesoru Adelaidas Universitātes Medicīnas fakultātē, Austrālijā, māte man dāvināja līdzekļus šā "Ferrari", kas ir 1970. g. "Daytona" modelis, iegādei. Tagad ar viņas svētību varu šos līdzekļus veltīt Latvijai."

Jānis Priedkalns cer, ka ziedotā nauda palīdzēs jaunajiem zinātniekiem aktīvāk strādāt neiroendokrinoloģijas pētniecībā un ar saviem pētījumiem iesaistīties starptautiskos augsta līmeņa projektos. Mecenāts vēlas veicināt medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, atbalstot studentus, kas iesaistās neiroloģijas pētniecībā, prioritāri neiroendokrinoloģijas nozarē.


Atbalsts


2010. gada februārī Jānis Priedkalns Latvijas Universitātei novēlēja 142 400 eiro, kas izmantojams kā neaizskaramais kapitāls Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondam. Līdzekļi iegūti no automašīnas “Ferrari” pārdošanas, ar ko mecenāts piedalījies sacensībās 1970.-80. gados.

2014. gada nogalē LU Medicīnas fakultātes projektam "Alcheimera slimības modelēšana: uzvedības un smadzeņu proteīnu ekspresijas regulēšanas iespējas" ierīču, aparātu un reaģentu iegādi 7 291,32 eiro apmērā nodrošina LU mecenāta Jāņa Priedkalna kapitālieguldījuma augļi.


Stipendiāti

2022./2023. akad. gadā - Ksenija Lūcija Bahire.

2021./2022. akad. gadā - Ksenija Lūcija Bahire.

2012./2013. akad. gadā – Kaspars Jēkabsons (3 560 eiro) un Zane Vīksna (2 850 eiro).

2011./2012. akad. gadā – Darja Isajeva (3 560 eiro).

2010./2011. akad. gadā. piešķirtas pirmās stipendijas trim LU Medicīnas fakultātes studentēm – Darjai Isajevai (3 300 eiro), Zanei Vīksnai (2 150 eiro) un Sintijai Saušai (1 000 eiro).

Paldies par atbalstu!