Jānis Priedkalns

Latvijas Universitātes Goda doktors, zelta mecenāts Dr. med. Jānis Priedkalns (1934) dzimis Latvijā, taču Otrā Pasaules kara laikā atstājis Latviju, tuvojoties PSRS okupācijai, un šobrīd dzīvo Austrālijā. J. Priedkalns, anatoms-histologs-embriologs, bijis profesors vairāku valstu universitātēs, kā arī ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis.

Pats mecenāts savu lēmumu ziedot LU skaidro šādi:
"Latvijā ir gana daudz labu mērķu, kam vēlējos ziedot, tomēr izlēmu par atbalstu Latvijas Universitātei. Kad 1944. gadā desmit gadu vecumā atstāju Latviju, nevarēju iedomāties, ka sava darba mūža lielo daļu pavadīšu akadēmiskajā un zinātniskajā darbā ārzemēs. Iesaistījos medicīnas zinātņu jomā, veicot pētījumus neiroendokrinoloģijas disciplīnā, t.i., smadzeņu un iekšējās sekrēcijas dziedzeru mijiedarbības pētniecībā. Šim mērķim arī esmu novēlējis šo ziedojumu.

Ar LU mani saista mana tēva veterinārmedicīnas un mātes teoloģijas studijas Latvijas Universitātē, kā arī mana paša darbība Medicīnas fakultātes atjaunošanā 1997. gadā un mācību darbs ar studentiem.

Kad pirmo reizi kļuvu profesors Adelaidas Universitātes Medicīnas fakultātē, māte man dāvināja līdzekļus šā "Ferrari", kas ir 1970. g. "Daytona" modelis, iegādei. Tagad ar viņas svētību varu šos līdzekļus veltīt Latvijai."

J. Priedkalns cer, ka ziedotā nauda palīdzēs jaunajiem zinātniekiem aktīvāk strādāt neiroendokrinoloģijas pētniecībā un ar saviem pētījumiem iesaistīties starptautiskos augsta līmeņa projektos.

Dr. med. J. Priedkalns bijis profesors vairāku valstu universitātēs, ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Divus gadus J. Priedkalns bijis profesors arī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. 1997.-2001. gadā bija Latvijas vēstnieks Apvienotajās Nācijās, kā arī bijis LR 6. Saeimas deputāts un pārstāvis Eiropas Padomē.


Atbalsts
2010. gada februārī Jānis Priedkalns novēlēja Latvijas Universitātei 142 400 eiro, kas izmantojams kā neaizskaŗamais kapitāls Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fondam. Līdzekļi iegūti no automašīnas “Ferrari” pārdošanas, ar ko mecenāts piedalījās sacensībās 1970.-80. gados.

Jānis Priedkalns vēlas veicināt medicīniskās izglītības attīstību Latvijā, atbalstot studentus, kas iesaistās neuroloģijas pētniecībā, prioritāri neuroendokrīnoloģijas nozarē.

2010./2011. ak. g. piešķirtas pirmās Dr. med. Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendijas trim LU Medicīnas fakultātes studentēm - Darjai Isajevai (3 300 eiro), Zanei Vīksnai (2 150 eiro), Sintijai Saušai (1 000 eiro).

2011./2012. ak. gadā stipendiju piešķīra Darjai Isajevai (3 560 eiro).

2012./2013. ak. gadā stipendiju ieguva Kaspars Jēkabsons (3 560 eiro) un Zane Vīksna (2 850 eiro).

2014. gada nogalē LU Medicīnas fakultātes projektam "Alcheimera slimības modelēšana: uzvedības un smadzeņu proteīnu ekspresijas regulēšanas iespējas" ierīču, aparātu un reaģentu iegādi 7 291,32 eiro apmērā nodrošina LU mecenāta Jāņa Priedkalna kapitālieguldījuma augļi.