Elīna un Arturs Veismaņi

Elīna un Arturs Veismaņi 2012. un 2013. gadā atbalstīja LU Bibliotēku, dāvinot vairāk nekā 130 grāmatas par viduslaikiem, savukārt 2014. gadā izveidoja ģimenes stipendiju "Veritas".
 

Atbalsts

Veismaņu ģimenes dāvinājums LU Bibliotēkai aizsākās 2012. gada janvārī, kad LU Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) vēstures maģistra studiju programmas studente Elīna Veismane izteica vēlmi dāvāt grāmatas bibliotēkai. Veismaņu ģimene padziļināti interesējas par viduslaiku vēsturi, līdz ar to dāvāto izdevumu saturs ir rūpīgi izvērtēts sadarbībā ar LU VFF Viduslaiku vēstures katedras profesoru Ilgvaru Misānu un citiem mācībspēkiem. 

Šīs sadarbības rezultātā, laika periodā no 2012. gada janvāra līdz 2013. gada pavasarim, LU VFF vēstures maģistra studiju programmas studente Elīna Veismane un Arturs Veismanis LU Bibliotēkai ir dāvinājuši vairāk nekā 130 jaunas grāmatas angļu, vācu, krievu, latviešu un latīņu valodā.

2014. gadā Veismaņu ģimene nodibina stipendiju "Veritas", kas paredzēta LU VFF vēstures programmas maģistrantiem. 2014./2015. akad. gadā stipendiju 700 eiro apmērā piešķir LU VFF studentam Robertam Saulītim.

Artūrs un Elīna Veismaņi sniedz atbalstu 2 500 EUR apmērā ar mērķi atbalstīt LU VFF un vēstures jomas aktivitātes 2015.gadā.

Paldies par atbalstu!