Prof. Zaiga Priede-Kalniņš

Atbalstītāja profesore Zaiga Priede-Kalniņš ir latviešu izcelsmes medmāsa. 1960. gadā ieguva bakalaura grādu māsu zinātnē Ohaijo valsts universitātē (Ohio State University), 1965. gadā ieguva maģistra grādu māsu zinātnē Merilindas universitātē (University of Maryland) un 1987. gadā doktora grādu augstākās izglītības vadīšanā Vanderbiltes universitātē.

Pēc prof. Zaigas Priedes-Kalniņš iniciatīvas 2007. gadā tika izveidota Sanitas Lapiņas piemiņas stipendija. Tā veltīta Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes māszinību bakalaura studiju programmas pasniedzējas Sanitas Lapiņas piemiņai, kas pāragri aizgāja mūžībā (2007. g.). Viņa bija ļoti spējīga māsa, pedagogs un cilvēks, kurš pilnībā ziedojās studentiem, norāda universitāte.

Prof. Priede-Kalniņš uzskata, ka viens veids, kā uzlabot Latvijas veselības aprūpi, ir sagādāt māsām iespēju iegūt augstāko akadēmisko izglītību. Labi akadēmiski izglītota māsa ir ļoti spējīga saskatīt un gādāt par cilvēku, nonākušu viņas gādībā kā indivīdu ar holistikām vajadzībām.

Prof. Zaiga Priede-Kalniņš stipendijas „Ceļamaize” stipendiātiem novēl būt dedzīgiem par savu valsti un zemi: „Lietot savu izglītību, lai ne tikai uzlabot savu labklājību, bet pirmā vietā liktu savu līdzcilvēku un valsts labklājību. Strādāt, lai uzlabotu veselības un izglītības sistēmu – uzlabojot šīs daļas, ekonomiskā labklājība sekos. Lietot savas radošās spējas atrast un mainīt katram savu īpašo, piemēroto vietu valstī. Es nenoliedzu iegūt pieredzi ārzemēs, bet pēc šīs pieredzes atgriezties Latvijā un pielietot zināšanas, lai uzlabotu mūsu valsti.”

Viena no pirmajām ziedotājām, kas atsaucās profesores aicinājumam atbalstīt arī turpmāk šīs stipendijas fondam, bija Madara Miķelsone. 

Atbalsts

2007./08. akad. g. „Ceļamaize” stipendijas ietvaros tika piešķirta stipendija 700 eiro apmērā LU Medicīnas fakultātes māszinību bakalaura programmas studentei Dacei Tirzītei.

2008./09. akad. g. „Ceļamaize” stipendijas ietvaros tika piešķirta stipendija 700 eiro apmērā LU Medicīnas fakultātes māszinību bakalaura programmas studentei Oksanai Zepai.

Paldies par atbalstu!