Latvijas invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība

Latvijas invazīvās kardioloģijas attīstības biedrības mērķis ir veicināt invazīvās kardioloģijas attīstību Latvijā, piesaistīt papildus finansu līdzekļus invazīvās kardioloģijas attīstībai Latvijā, organizēt zinātniskos pētījumus.

Atbalsts:

2017. gadā ziedo 2 250 EUR AS "Sistēmu Inovcāciajs" Ziemassvētku ballei.

2018. gadā ziedo 2 250 EUR AS "Sistēmu Inovcāciajs" Ziemassvētku ballei.

2019. gadā ziedo 2 250 EUR AS "Sistēmu Inovcāciajs" Ziemassvētku ballei.

Paldies par atbalstu!