Aina Galēja-Dravniece

Dr. med. Aina Galēja-Dravniece (1925-2013) dzimusi 1925. gada 14. aprīlī Rīgā mediķu ģimenē. 1944. gadā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pabeigusi medicīnas studijas, 1950. gadā iegūstot doktora grādu Hamburgā. 1951. gadā pārcēlusies uz ASV, tur ieguvusi ārstes diplomu ar specializāciju patoloģijā.

Par patoloģi strādājusi no 1956. līdz 2002. gadam. Brīvajā laikā kopā ar vīru fiziķi Frici Dravnieku daudz ceļojusi – bijusi visos septiņos kontinentos.

Kad Latvija atguva brīvību, Dr. med. Galēja-Dravniece jutās par vecu, lai tieši piedalītos valsts atdzimšanas darbos, bet toties bija iespēja gādāt stipendijas studijām ārzemēs Latvijas jauniešiem. Lielākā stipendiju programma ir Viskonsinas Universitātē Oklērā (University of Wisconsin – Eau Claire), kur stipendiātiem iespēja pavadīt visu akadēmisko gadu un studēt humanitāros un saimnieciskos priekšmetus. Stipendija radās pēc prof. Pauļa Lazdas ierosmes un ar viņa gādību turpinās arī šobrīd. 2009./2010. akadēmiskajā gadā tās saņēma trīs stipendiātes no Latvijas. Šo gadu laikā jau izmaksāta 51 stipendija.

Ap 1996. gadu sākās programma Latvijas ārstiem mēneša vai pāris mēnešu studijām ārzemēs. Stipendiju piešķir izvēlētās programmas uzturēšanās un ceļa izdevumiem. Savukārt ar 2005. gadu Latvijas patoloģijas rezidentiem ir stipendijas, kuru apjoms atkarīgs no pretendenta sekmēm. Šis abas programmas turpinās arī 2009./2010. akadēmiskajā gadā.

Dr. med. Galējai-Dravniecei piešķirtie pagodinājumi: Latvijas Triju Zvaigžņu ordenis 2001. gadā, University of Wisconsin – Eau Claire „Honorary Alumnus Award”  2006. gadā, tituls „Latvijas lepnums” 2008. gadā.

2010. gada 25. septembrī Ainai Galējai-Dravniecei piešķirts LU Goda biedra nosaukums.

Mecenāte mirusi 2013. gada 3. decembrī.

 

Atbalsts

Dr. med. Aina Galēja-Dravniece 2006. gada jūlijā Latvijas Universitātes fondam piešķīra 60 000 USD stipendiju programmai „Ceļamaize” un citiem labdarības mērķiem.

2014./2015. akad. gadā piešķirtas Ainas Galējas-Dravnieces piemiņas stipendijas, tās iegūst Agija Kalve, Līga Apsēna, Matīss Ķeiris, Mārcis Rublāns, Mihails Šišovs, Zane Ozoliņa. Stipendijas apmērs 1 250 eiro.

2017./2018. akad. gadā tiek piešķirta Ainas Galējas-Dravnieces "Ceļamaize" stipendija, ko iegūst Laura Kļaviņa. Stipendijas apmērs 2 200 eiro.

2019./2020. akad. gadā "Ceļamaizes" stipendiju saņem Tatjana Kiseļova, Tomass Stepiņš un Marjama Bagdasarjana. Stipendijas apmērs 2 200 eiro.

2020./2021. akad. gadā "Ceļamaizes" stipendiju saņem Sabina Maria Ionescu, Paula Silava un Paula Luīze Biteniece.

2021./2022. akad. gadā "Ceļamaizes" stipendiju saņem Elizabete Klēra Bože un Eva Kiršteine. 

2022./2023. akad. gadā "Ceļamaizes" stipendiju saņem Namejs Kalniņš un Paula Malnača.

2023./2024. akad. gadā  "Ceļamaizes" stipendiju saņem Elizabete Līva Puzule, Linda Astrauska.