Latvijas Komercbanku asociācija

Biedrība, kurā uz brīvprātības principa pamata apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Organizācijas mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanu un attīstību, apvienojot Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles. Dibināta 1992. gadā.

Vairāk informācijas: www.bankasoc.lv

2011. gada 20.oktobrī Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Universitāte noslēdza memorandu, kura mērķis ir sadarboties finanšu pratības (zināšanu un prasmju kopums, kas ļauj izprast finanšu principus, lai pieņemtu informētus lēmumus un efektīvi izmantotu pieejamos finanšu produktus un pakalpojumus. Veikto pētījumu rezultāti liecina par zemu finanšu pratības līmeni Latvijā, kas attiecīgi negatīvi ietekmē personīgo finanšu plānošanu, ilgtspējīgu ģimenes un biznesa budžetu veidošanu un tautsaimniecības finanšu stabilitāti) projekta realizācijā, lai kopējā darbā veidotu kvalitatīvāku finanšu izglītību un mācību saturu, kas veicinātu finanšu zināšanu un prasmju līmeņa paaugstināšanos Latvijas sabiedrībā.

 

Atbalsts

Memoranda ietvaros pirmais sadarbības līgums noslēgts par atbalstu projektam „LU kapacitātes stiprināšana antropoloģijas nozarē, programmas konkurētspējas uzlabošana 2011. gada jūnijs – 2012. gada jūnijs”. Antropoloģijas studiju procesa ietvaros plānots attīstīt pētniecības virzienus, tajos iekļaujot jautājumus par Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību, finanšu lēmumu pieņemšanu un pamatojumu, kā arī analizējot pieejamos mācību līdzekļus par finanšu jautājumiem.

Atbalsta summas projektam  „LU kapacitātes stiprināšana antropoloģijas nozarē, programmas konkurētspējas uzlabošana” 2012./2013. ak. gadā – 11 400 eiro; 2013./2014. akadēmiskajā gadā – 11 400 eiro.

Paldies par atbalstu!