Mēness aptieka

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirgotājs. Aptieku uzņēmums, kas apvieno vairāk nekā 230 aptiekas Latvijā, tai skaitā vienu no vecākajām Rīgas aptiekām – „Vecpilsētas aptieku”, kas savas funkcijas pilda gandrīz 200 gadus. Dibināta 2003. gadā.

 

Atbalsts

AS “Sentor Farm aptiekas” farmācijas studiju stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgus Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas programmas studentus, kuri vēlas padziļināti studēt farmācijas zinības un kuriem interesē darbs, kas saistīts ar zāļu pagatavošanu.

Stipendijas sāk piešķirt 2005./2006. ak. g., piešķirot stipendijas pirmajiem diviem stipendiātiem sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, to apmērs ir 100 eiro mēnesī. 2006./2007. ak. g. stipendiju piešķir vienai studentei, 2007./2008. ak. g. – divām studentēm.

2008./2009. akadēmiskajā gadā šīs stipendijas atbalsta tradīcijas pārņem „Mēness Aptiekas”, kuras piešķir 3 stipendijas farmācijas pamatstudiju studentiem 2 560 eiro apmērā.

2009. gada Ziemassvētkos „Mēness aptiekas” sarūpēja dāvanas LU Senioru apvienībai - vitamīnus veselības stiprināšanai 1 450 eiro apmērā. Senioru apvienība izsaka sirsnīgu paldies!

2010./2011. ak. g. turpināta tradīcija piešķirt Farmācijas stipendijas – tās iegūst divas studentes: Nelda Lencberga un Evija Sidorova, katrai piešķirot Farmācijas stipendiju 1280 eiro apmērā gadā.

2013./2014. ak. g. piešķirtas Farmācijas "Mēness aptiekas" izcilības stipendijas trim studentēm (katras stipendijas apmērs - 1 000 EUR), tās ieguva: Inga Kozlovska, Sanita Magone, Velta Korkliša.

2015./2016. ak. gadā Mēness Aptieka piešķir kopumā 46 200 EUR Mēness aptiekas Prakses stipendijām un Mēness aptiekas Mācību maksas stipendijām Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes programmas "Farmācija" maģistrantūras 1. un 2. kursa studentiem.  

2017./2018. ak. g. tiek piešķirta Mēness aptiekas prakses stipendija 3 280 EUR apmērā.

Paldies par atbalstu!