Alunānu ģimene

Mecenāts Pēteris Aleksandrs Alunāns (1947) dzimis latviešu bēgļu nometnē Bad Rēburgā, Vācijā. Jau 1950. gadā Alunānu ģimene ieceļoja ASV, kur P.A. Alunāns ieguvis maģistra grādu bioloģijā un vācu filoloģijā, nodarbojas profesionālo fotografēšanu, aktīvi līdzdarbojas Amerikas latviešu sabiedriskajā dzīvē.

2001. gadā, godinot tēva Aleksandra piemiņu un īstenojot viņa ideju, Pēteris kopā ar dēlu nodibināja Alunānu ģimenes stipendiju, lai atbalstītu tos, kuriem dzīvē iet visgrūtāk, – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos, kas, spītējot liktenim, nolēmuši studēt.

Pēteris A. Alunāns saka: "Kopš 2005. gada LU fonds mums palīdz izziņot ikgadējo stipendiju konkursu un pieņemt pieteikumus. Ir svarīgi, lai ziņa par stipendiju nonāktu pie tiem, kam palīdzība tiešām nepieciešama, un lai katrs, kas vēlas pieteikties, to var izdarīt. Taču ar to vien rūpes nebeidzas. Ik gadu no 20 pieteikumiem jāizvēlas viens, kam tiks piešķirta stipendija. LU fonds kopā ar Latvijas Universitātes darbiniekiem izskata pieteikumus, rīko intervijas un tikšanās ar pretendentiem, lai izsijātu to labāko, to atbilstošāko. Tas ir milzum svarīgs un grūts darbs!" Alunānu ģimenes stipendija nodrošina studiju maksu un sniedz atbalstu ikdienas izdevumiem visu studiju laiku līdz bakalaura grāda iegūšanai. Stipendija paredzēta jauniešiem, kuri palikuši bez vecāku apgādības vai arī jauniešiem no laukiem.

Pēteris A. Alunāns ir ļoti ieinteresēts uzklausīt studentu, jauno speciālistu ieceres un darbības virzienus un patiesi priecājas par viņu sasniegumiem un panākumiem.

Atbalsts

Ar mecenāta Pētera A. Alunāna gādību Latvijas Universitāti ir absolvējušas vairāks studentes: Elita Lecko no Rīgas, Zane Ābele no Cēsīm, Jekaterina Tumaševiča un Kristīne Borodecka (Kuriloviča) no Rīgas, Arita Vaivare no Izvaltas.

2019. gadā mecenāts ziedo 12 118,86 eiro stipendiju fondam.

2021. gadā ziedo 24 000 eiro stipendiju fondam. 

2022. gadā ziedo 2 900 eiro stipendiju fondam.

Stipendiāti

2023./2024. akad. gadā - stipendiju saņem Līga Vestfāle.

2021./2022. akad. gadā - stipendiju turpina saņemt Arta Paula Nuķe.

2020./2021. akad. gadā - stipendiju turpina saņemt Viļņas studente Deimantė Aniūkštytė un Arta Paula Nuķe.

2019./2020. akad. gadā - stipendiju turpina saņemt studente Deimantė Aniūkštytė.

2018./2019. akad. gadā – Viļņas Universitātes studente Deimantė Aniūkštytė.

2017./2018. akad. gadā – Arta Paula Nuķe un Zane Anaite.

2010./2011. akad. gadā – Arita Vaivare.

2007./2008. akad. gadā – Kristīne Borodecka.

2006./2007. akad. gadā – Jekaterina Tumaševiča.

2004./2005. akad. gadā – Zane Ābele.

2003./2004. akad. gadā – Aigars Ruba.

2001./2002. akad. gadā pirmo stipendiju saņem Elita Lecko.

Paldies par atbalstu!

MĒNEŠA MECENĀTS